Av. Beyza BAŞER BERKÜN

Öğrenim

Bahçeşehir Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans - Devam Ediyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 2010

Çalışma Alanları

Ceza İnfaz Hukuku
Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Hürriyete Karşı Suçlar
Şerefe Karşı Suçlar
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
Malvarlığına Karşı Suçlar
İş Kazaları
Malpraktis Davaları
Vergi Suçları
Vergi Davaları ve Uyuşmazlıkları
İdare Hukuku
Disiplin Hukuku
İnternet Hukuku
E-Ticaret Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Kaçakçılık Suçları
Gümrük Davaları

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

- Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları (Prof. Dr. Ersan Şen - Av. Beyza Başer, Seçkin Yayıncılık, Üçüncü Baskı, Ankara, Ocak 2019).

Makaleler

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İdari Para Cezalarına İtirazda Mercii Tayini”, https://www.hukukihaber.net/idari-para-cezalarina-itirazda-merci-tayini-makale,7956.html, 29.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Göreve İade Edilen Kolluk Personelinin Atamaları”, https://www.hukukihaber.net/goreve-iade-edilen-kolluk-personelinin-atamalari-makale,7861.html, 13.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Tutukluluğun Değerlendirilmesinde ‘Fiili İnfaz Süresi’ Kriteri”, https://www.hukukihaber.net/tutuklulugun-degerlendirilmesinde-fiili-infaz-suresi-kriteri-makale,7853.html, 12.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Vergi Suçlarında Çifte Cezalandırma ve Zincirleme Suç Sorunu”, https://www.hukukihaber.net/vergi-suclarinda-cifte-cezalandirma-ve-zincirleme-suc-sorunu-makale,7828.html, 07.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Yeni Ceza İnfaz Yönetmeliğinde Düzenlenen Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Usulü, Anayasaya ve Kanuna Aykırıdır”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.529.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Tekerrürde Lehe Kanun Uygulaması”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.523.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Müddetnameye İtirazda Kanun Yararına Bozma Süreci”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.515.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İkinci Yargı Paketinde Ceza İnfazı Değişiklikleri”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.487.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Geçici ve Kalıcı Düzenlemelerle Ceza İnfaz Sisteminde Yeni Dönem”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.477.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Ceza İnfaz Kanunu Son Değişiklik Teklifi”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.463.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Canavarca Hisle Yaralama Suçunda Cezaların İnfazı”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.459.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Açık Cezaevine Geçişte Değişiklik ve Denetimli Serbestlik Soruları”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.451.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Açık Cezaevine Ayrılmada “1/10 İnfaz Şartı” Sorunu”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.447.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “7242 sayılı Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.429.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Yeni İnfaz Oranları”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.425.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Kanal İstanbul İşbirliği Protokolünün Hukuki Geçerliliği”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.379

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Değerli Konut Vergisinin Hukukiliği ve İtiraz Süreci”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.363

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Değerli Konut Vergisinde Dava Açma Süresi”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.354.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Temyiz İncelemesinde Müsadere Hakkında Verilebilecek Kararlar”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.263.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Suça Sürüklenen Çocuğun Kanun Yollarına Başvurması”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.245.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Adli Kontrole Eklenen Yeni Kriterler”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.145.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İnfaz Ertelemesi Sonunda Hükümlünün Teslim Olma Yükümlülüğü”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.503.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Seçmen Kütüğü ve Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.479.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Navigasyon Cihazı ve Elektronik Harita İthalatında Uygunluk Onayı”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.437.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Milli Savunma Sanayiinin Özelleştirilmesi”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.433.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Kamu Görevinden İhraç Edilenler Oy Kullanabilir mi?”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.417.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Yeni Dönemde Görev Yapabilir mi?”, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.395.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Kitap Okuma Tedbiri Seçenek Yaptırım mıdır?”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.159.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Karayolları Trafik Kanunu m.41’de Sayılan Suçlardan Mahkumiyete Bağlı Ehliyet İptali”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.153.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.491.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Örgüt Propagandası Suçundan Verilen Cezaların İnfazı”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.487.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Ertelenen Hapis Cezasının Devlet Memurluğuna Etkisi”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.479.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Denetimli Serbestlikte Ön Şart Olan Açık Cezaevine Geçiş”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.471.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Vergi Usul Kanunu m.359’a İlişkin Güncel Sorular”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.447.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Pasaport İptallerinde OHAL Düzeni Devam Ediyor, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.401.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İmar Barışının Ceza Sorumluluğuna Etkisi”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.383.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Düzenleyici İdari İşlemin İptalinin Sonuçları”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.355.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Avukatın Reklam Yasağı”, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.327.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları (CMK m.141 vd.)”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.245.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Adli Yargı Kararı Disiplin Yargılamasını Bağlar mı?”, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Kasım 2018, s.235.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İşyerinde Çalışanın İletişiminin Takibi”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Şubat 2018, s.535.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Açık Cezaevine Ayrılmada Müddetname Engeli”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Şubat 2018, s.457.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Pasaportun İptalini Düzenleyen KHK’lar”, Yorumluyorum 16, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2017, s.95.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Vergi Affında Ceza Sorumluluğu”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.145.

- Ersan Şen, Beyza Başer, Merve Yolaçan, “Emniyet (Kolluk) Disiplin Mevzuatında İstikrarlı Hatalar”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.325.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Tekerrürde Adli Para Cezası ve Eşitlik Sorunu”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.407.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İçtimalı Cezalarda 671 sayılı KHK’nın Tatbiki”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.411.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Halkoyunda Meclis Çoğunluğu ve Referandum Süreci”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.55.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Son Vergi Affında Eşitlik ve Anayasaya Aykırılık Sorunu”, Yorumluyorum 14, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2017, s.83.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Karşılıksız Çekte İcra Mahkemesinin Görev Tarihi”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.321.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “E-Ticaret Düzenlemelerinde Kişi Hak ve Hürriyetleri”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.395.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Meslekten İhraçlarda Yargı Yolu”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.421.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.469.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Sorunu”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.475.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Telefon Dinleme Kaydının Disiplin Soruşturmasında Kullanılması”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.85.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Vergi Usulünde Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüğü”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.407.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Adli Para Cezası Her Zaman Lehe midir?”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.441.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Birden Fazla Hükümde Açık İnfaz Kurumuna Ayrılma Sorunu”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.451.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilmede İyileştirme”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.453.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Açık Cezaevinde Kalan Hükümlülerin Hastane Tedavisi”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Mayıs 2016, s.469.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Başka Suçtan Tutukluluğun Mahsubu”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Mayıs 2016, s.475.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi - Dördüncü Bölüm / Barbulescu - Romanya Davası (Çeviri)”, Terazi Hukuk Dergisi, Mart 2016, Sayı 115.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İHAM’ın Youtube Kararı”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2016, Birinci Baskı, s.37.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Karakolda Güç Kullanılması ve Etkin Soruşturma”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2016, s.45.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Kapalı Mahalde Hırsızlık Suçuna Teşebbüs”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2016, s.150.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “6222 sayılı Kanun ve Sporda Ceza Sorumluluğu”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2016, s.181.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Yargılanma İmtiyazları”, Terazi Hukuk Dergisi, Kasım 2015, Sayı 111.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Yakalanan Kişinin Yakınına Haber Verme”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ekim 2015, s.307.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İnfazın Ertelenmesinde Cezaların Toplanması Sorunu”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ekim 2015, s.469.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Koşullu Salıverilme”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ekim 2015, s.477.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Kredi Kartlı Ödemelerde Taksitlendirme Yasağı”, Yorumluyorum 6, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Temmuz 2014, s.367.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Yeni İnternet Kanunu”, Yorumluyorum 5, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Mart 2014, s.539.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Altın İthalatında Ceza Sorumluluğu”, Ceza Hukuku Dergisi, Aralık 2013, Sayı 23.

Blog

Karayolları Trafik Kanunu m.41’de Sayılan Suçlardan Mahkumiyete Bağlı Ehliyet İptali
27.11.2019 / Prof. Dr. Ersan Şen - Av. Beyza Başer Berkün

Bu yazı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun m.41’in birinci fıkrasının (e) bendi ve dördüncü fıkrasında öngörülen belirli suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı ve buna bağlı olarak adli sicil kaydı bulunan kişilerin sürücü belgelerinin iptal edilmesi ile ilgilidir.

İnfaz Ertelemesi Sonunda Hükümlünün Teslim Olma Yükümlülüğü
09.12.2019 / Prof. Dr. Ersan Şen - Av. Beyza Başer Berkün

İnfazın hükümlünün istemi üzerine ertelenmesi müessesesi, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 17. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, cumhuriyet başsavcılığınca her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki yıl süre ile ertelenebilir. Erteleme, hükümlünün güvence göstermesine veya uygun görülecek başka bir koşula da bağlanabilir. Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler ile disiplin veya tazyik hapsine mahkum olanlar, infaz ertelemesinden faydalanamazlar. İnfazın ertelenmesi iki şekilde sona erebilir:

Değerli Konut Vergisinde Dava Açma Süresi
30.01.2020 / Prof. Dr. Ersan Şen - Av. Beyza Başer Berkün

“Değerli Konut Vergisinin Hukukiliği ve İtiraz Süreci” başlıklı yazımızda; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen taşınmaz değerlerine ilişkin itiraz ve dava süreçlerine dair açıklamalara yer vermiştik. Mevcut durumda; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itirazların yapıldığı, ancak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu m.43’de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün itirazları 15 gün içerisinde değerlendirip sonuçlandıracağına dair hükmün gereğinin yoğunluk sebebiyle yerine getirilemediği ve itiraz eden vatandaşların bu başvurularına cevap alamadıkları, bu durumun da dava açma süresinin kaçırılmasına dair endişeye sebep olduğu görülmektedir.

Müddetnameye İtirazda Kanun Yararına Bozma Süreci
28.02.2020 / Prof. Dr. Ersan Şen - Av. Beyza Başer Berkün

I- Müddetnamenin Düzenlenmesi 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 20. maddesinin 5. fıkrasına göre; kesinleşmiş mahkumiyet kararının infazı için ceza infaz kurumuna alınan hükümlüye, cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenen, hükümlünün ceza infaz kurumuna alındığı ve salıverileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin bulunduğunu belirten bir belge verilecektir. Bu belgeye “müddetname/süre belgesi” denilmektedir.

Suça Sürüklenen Çocuğun Kanun Yollarına Başvurması
30.03.2020 / Prof. Dr. Ersan Şen - Av. Beyza Başer Berkün

Bu yazımızda; suça sürüklenen çocuk hakkında verilen hükme karşı kanun yollarına başvuru yapılmasında ve bu başvurudan vazgeçilmesinde suça sürüklenen çocuğun iradesinin tek başına yeterli ve geçerli olup olmayacağı incelenecektir.