Av. Ertekin AKSÜT

Öğrenim

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Yüksek Lisans), 2019
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu), 2010

Çalışma Alanları

Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Örgütlü Suçlar
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları
İhaleye Fesat Karıştırma Suçları
Malvarlığına Karşı Suçlar
Özel Hayata Karşı Suçlar
Sermaye Piyasası Kanunu′na Muhalefet Suçları
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun′a Muhalefet Suçları

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

- Ertekin Aksüt, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları (TCK m.188), Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

Makaleler

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Bozmadan ve Uymadan Sonra Serbestlik”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.175-183.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Yurda Sokulan Her Uyuşturucu Madde İthal Suçunu Oluşturur mu?”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.259-267.

- Ertekin Aksüt, “7188 Sayılı Kanunun Ceza Muhakemesi Kanunu’na Getirdikleri - II”, Hukuk Defterleri, Sayı: 23, İstanbul, Ocak-Şubat 2020, s.12-14.

- Ertekin Aksüt, “7188 Sayılı Kanunun Ceza Muhakemesi Kanunu’na Getirdikleri - I”, Hukuk Defterleri, Sayı: 22, İstanbul, Kasım-Aralık 2019, s.12-14.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “İddianame, Zamanaşımını Ne Zaman Keser?”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.233-238.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Azmettirenin Kastı ve Azmettirilen Fiilin Nitelik Değiştirmesi”, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.91-100.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Belirleyici Delilin Hukuka Aykırılığı Sorunu”, Yorumluyorum 18, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.259-265.

- Ertekin Aksüt, “Ceza Muhakemesi Hukukumuzda Bir Uygulama Sorunu: Tutuklama”, Hukuk Defterleri, Sayı: 8, İstanbul, Temmuz-Ağustos 2017, s.19-24.

- Ertekin Aksüt, “Yargılamanın Yenilenmesi Başvurularında Yeni Moda: Hakim/Savcı İhraçları”, Hukuk Defterleri, Sayı: 7, İstanbul, Mayıs-Haziran 2017, s.12-14.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Dolandırıcılık Suçunda Hile ve Kast”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.219-225.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Ceza Yargısında İstinaf Kanun Yolu”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi, Bilnet Matbaacılık, Sayı:9, İstanbul, Haziran 2016, s.10-15.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Müstehcen Ürün ve Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Depolamada Zincirleme Suç”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.229-233.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.27 Kapsamında Sınırın Aşılması ve Haksız Tahrik”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı: 113, Ankara, Ocak 2016, s.120-127.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Öldürmeye Teşebbüs ile Kasten Yaralamanın Mukayesesi”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı: 110, Ankara, Ekim 2015, s.131-140.

- Ertekin Aksüt, “Kullanma Hırsızlığı ve Zorunluluk Hali”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı:9, İstanbul, Ocak 2015, s.219-240.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “İftira Suçu”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, 1. Cilt, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2014, s.467-490.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Eski ve Yeni TCK m.191 Mukayesesi”, Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.77-87.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.188/3 ve 191/1 Sorunları”, Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.67-71.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.188/8”, Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.57-61.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.220/5 Hükmü ve Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi”, Yargı Dünyası Dergisi, Yargın Hukuk Yayınları, Sayı:218, İstanbul, Ocak 2014, s.11-20.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Öldürmeye Teşebbüs ile Kasten Yaralama Mukayesesi ve Uygulama Sorunları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Şen Matbaa, Sayı:109, Ankara, Kasım-Aralık 2013, s.335-352.

- Ertekin Aksüt, “Türk Ceza Hukukunda Takdiri İndirim Nedenleri”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kazancı Kitap, Sayı:4, İstanbul, Haziran 2013, s.129-143.

- Ertekin Aksüt, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüphe Kavramı”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kazancı Kitap, Sayı:1, İstanbul, Eylül 2012, s.148-160.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Hileli İflas Suçu”, Yargı Dünyası Dergisi, Yargın Hukuk Yayınları, Sayı:201, İstanbul, Eylül 2012, s.11-26.

Sertifikalar

- Summer Institute on American Law, 13-31 Temmuz 2009, William Mitchell College of Law (St Paul/Minnesota - ABD).

- Summer Institute on American Law, 28 Temmuz - 14 Ağustos 2008, William Mitchell College of Law (St Paul/Minnesota - ABD).

Blog

TCK m.188/8
07-14-15 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

Türk Ceza Kanunu’nun “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188. maddesinin bir nitelikli halini düzenleyen 8. fıkrasında; maddede tanımlanan suçların “tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, ...

TCK m.188/3 ve 191/1 Sorunları
07-13-15 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

1. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 3. fıkrasında, suça konu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, ...

Eski ve Yeni TCK m.191 Mukayesesi
07-12-15 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunla kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçunu düzenleyen TCK m.191 hükmünde köklü değişikliklere gidilmiş, madde başlığına ve hükme “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçları eklenmiş, ...