Av. Mert MAVİŞ

Öğrenim

Çalışma Alanları

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Rüşvet
Zimmet
İrtikap
Görevi Kötüye Kullanma
Sahtecilik Suçları
Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar (Hırsızlık, Yağma, Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma)

Akademik Çalışmalar

Blog

Makale Bulunamadı...