Av. Nilüfer Yenice

Öğrenim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2013)

Çalışma Alanları

Örgütlü Suçlar (Örgüt Üyeliği, Örgüt Üyesi Olmaksızın Örgüt Adına Suç İşleme, Örgüt Hiyerarşisine Girmeksizin Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım Etme, Örgüt Propagandası, Terörizmin Finansmanı)
Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama
Şerefe Karşı Suçlar
Adliyeye Karşı Suçlar
Malvarlığına Karşı Suçlar
Tıbbi İhmal Davalarında Etkili Soruşturma
Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri (Gözaltı veya Tutuklama, Arama-Elkoyma, Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi)
İnsan Hakları İhlalleri Bağlamında Anayasa Mahkemesi′ne ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi′ne Bireysel Başvuru
Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

Ersan Şen, Nilüfer Yenice, İfade Hürriyetinde Sınırlama ve Güvence Rejimi Yorumlu Karar Derlemesi, Seçkin Yayınevi, Eylül (2017), Ankara

Makaleler

Nilüfer Yenice, Koramiral Kadir Sağdıç′a İHAM′dan Tazminat, çevrimiçi erişim: https://ssuzer.academia.edu/niluferyenice
Nilüfer Yenice, Bireysel Başvuruda İhlal Kararının Uygulanma Zorunluluğu ve Anayasal Beklentiler, Hukuk Defterleri, Sayı: 30, Mart/Nisan 2021, s.12-19.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, Hazır Olmayan Tanık İfadesinin “Yegane” veya “Belirleyici” Delil Etkisi, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınevi, Cilt:16, Sayı: 173, Ocak 2021, s.117-126.
Nilüfer Yenice, Anayasa Mahkemesi’nin “Kabul Edilemez” Bulduğu Şık/Türkiye (No:2) Kararında, Oybirliği ile İHAS m.5/1 ve Oy Çokluğu ile İHAS m.10’un İhlali, Hukuk Defterleri, Sayı: 28, Kasım/Aralık 2020, s.12-20.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, Kaçağın Kayyım Atanan Şirket veya Ortaklık Payının Satışı ve Tasfiyesi, Yorumluyorum 23, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, s.309-317.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, Gizli Tanığın Dinlenmesi Prosedürü ve Delil Kuvveti, Yorumluyorum 23, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, s.303-309.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Ardışık Arama Kararı”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.245-257.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, Elektrik ve Havagazı Enerjisinde “Öz-Üretimin Tüketilmesi” - Vergi Mükellefiyetinin Mülkiyet Hakkına Tesiri, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.39-48.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “CMK m.299 Değişikliğinin Temyiz İncelemesine Etkisi”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.199-205.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Anayasa Mahkemesi Yargılamanın Yenilenmesi ile Birlikte Tazminata Hükmedebilir mi?”, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.17-27.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, İfade Hürriyetinde “Kamu Görevlisi” ve Kabul Edilebilir Eleştiri Sınırı, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.291-297.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Yargıtay Kararları Işığında Elkoymada Mağdura İade ve Tazminat”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınevi, Cilt: 13, Sayı: 138, Şubat 2018, s.96-107.
Nilüfer Yenice, Fatma Betül Bodur, Ayrımcı Şiddetle Mücadelede Bir Davranış Kalıbı Olarak “Evlilik Birliği” Gerekçesi, Hukuk Defterleri, Sayı: 12, İstanbul, Mart-Nisan 2018, s.24-28.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Belgede Sahtecilik Suçunda Cezanın Belirlenmesi”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.83-94.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Direnme Yasağı ve Anayasaya Aykırılık Sorunu”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.39-52.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, Yargılamanın Yenilenmesinde “Sebep” Sınırlılığı, Yorumluyorum 16, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s.425-435.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Sokağın Kapatılması Nedeniyle Kira Kaybı”, Yorumluyorum 16, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s.103-108.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Caydırı Etki/Chilling Effect”, Yorumluyorum 16, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s.17-20.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “İstinafta Gerekçe Eksikliğinden Bozma”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s.199-221.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Tıbbi İhmallerde Etkili Soruşturma Yükümlülüğü ve Tazminat”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.95-121.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Yol Tutuklamasında Tazminat ve İHAM”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.193-197.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Hukuka Aykırı Tutmada Bireysel Başvuru” , Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.59-70.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Uzun Tutuklulukta Anayasa Mahkemesine Başvurma Hakkı”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.149-155.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Cinsel Suçlarda Tıbbi Tedaviye Tabi Tutulma”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.21-30.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, İnsan Haklarında “Önemli Zarar Yokluğu” Kriteri, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.59-72.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Soruşturmada Görev Alan Hakimin Kovuşturmaya Katılması”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.293-303.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Yargılamanın Bir Bütün Olarak Dürüstlüğü”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınevi, Cilt: 11, Sayı: 120, Ağustos 2016, s.126-131.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Savcının Tarafsızlığı”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.379-393.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Biyolojik Babanın Babalığının Tespiti”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.115-117.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “İfade Hürriyetine Meşru Müdahale”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.95-109.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Sanığın Mahkemeye Çıkma Hakkı ve Marcello Viola Davası”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.361-378.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Mobil Ödemelerde Ceza Sorumluluğu”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.215-227.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Sanığın Gıyabında Tasarruflar”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.363-382.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Hürriyeti Kısıtlanan Bireyin Aylık İncelenen Tutukluluğu”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.293-298.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Ceza Zamanaşımında TCK m.68/4’ün Anlamı”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.133-137.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Temyizin Sirayeti”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.297-306.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Temyizde Geçen Tutukluluk Süresi Açmazı”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.255-267.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Gaip ve Kaçak” Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.129-135.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Kastın Muhtemeli Olur mu?”, Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.57-67.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “İnfazda Çağrı Kağıdı ve Yakalama Emri”, Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.291-295.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Zaman ve Kişi Açısından Kabul Edilemezlik ve Zorla Kaybedilme”, Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.325-336.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Görevi Kötüye Kullanma ve Zimmet Suçları”, Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.41-56.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, İfade Hürriyetinde “Gereklilik/Toplumsal İhtiyaç Baskısı” Ölçütü, Yorumluyorum 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.389-394.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Evlilik Birliğinde Basit Cinsel Saldırı Suçu”, Yorumluyorum 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.103-112.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Stajyer Avukatın Zorunlu ve Ücretsiz Çalışması”, Yorumluyorum 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.395-404.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “İşkence”, Yorumluyorum 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.167-178.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “VUK m.359/a-2 ve m.359/b Mukayesesi”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınevi, Cilt: 9, Sayı: 100, Aralık 2014, s.676-681.
Ersan Şen, Nilüfer Yenice "Nüfus Cüzdanında Din Hanesinin Bulunma Zorunluluğu", Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.241-246.

Seminer ve Sertifikalar

İnsan Hakları Perspektifinden Covid-19′a Karşı Aşı Uygulamaları Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Çevrimiçi Oturum, 27 Eylül 2021
Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Çevrimiçi Sempozyum, 28 Haziran 2021
Anayasa Mahkemeleri Çerçevesinden Court-Packing, Hukuki Düşünce Kulübü, Dr. Serkan Köybaşı, Çevrimiçi Etkinlik, 18 Mart 2021
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmelerinin Türkiye’deki Etkileri: 1999-2020 Raporunun Değerlendirilmesi, Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜREMER), Çevrimiçi Seminer, 24 Ekim 2020
"Birleşmiş Milletler Mekanizmalarının İnsan Haklarını Koruma ve Desteklemedeki Rolü Çalıştayı", BM İnsan Hakları Çalıştayı, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 14-15 Haziran 2019
Vergi ve Temel Haklar Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Mart (2019)
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesi, Türk Ceza Hukuku Derneği, Anayasa-Der, İstanbul Barosu, Mart (2018)
İfade Özgürlüğünün Ceza Hukukundaki Sınırları, Yargıtay Başkanlığı, Nisan (2017)
Anayasa Mahkemesi′ne Bireysel Başvuru, Özyeğin Üniversitesi&Türkiye Barolar Birliği, 17-19 Şubat 2017
Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu, Leges Akademi (Eğitim&Danışmanlık), Aralık (2016)
Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı (Yuvarlak Masa Toplantısı), Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi&Avrupa Konseyi, 4-6 Haziran 2016
Koruma Tedbirleri ve Türk Anayasaları ile Yeni Anayasa Önerilerinde Koruma Tedbirleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi&Türkiye Adalet Akademisi, 1-3 Haziran 2016

Blog

Vedat Şorli v.Türkiye Kararı İncelemesi
19.10.2021 / Av. Nilüfer Yenice

İHAM 19 Ekim 2021 tarihli ve 42048/19 sayılı Vedat Şorli v. Türkiye kararında, TCK m.299 uyarınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan verilen hapis cezasının ifade hürriyetini ihlal ettiğine ve bu hükmün Sözleşmenin 46. maddesi uyarınca içtihatla uyumlu hale getirilmesine karar vermiştir.

İstanbul Sözleşmesi ve İHAM′ın Güncel Yaklaşımına Dair Derleme
30.06.2021 / Nilüfer Yenice

https://vimeopro.com/afpservices/conseil-de-leurope-convention-distanbul-jurisprudence/video/561793962

Koramiral Kadir Sağdıç’a İHAM’dan Tazminat
18.02.2021 / Av. Nilüfer Yenice

İHAM’a göre, ulusal mahkemeler bir taraftan başvurucunun özel hayatına saygı hakkı ve diğer taraftan basın özgürlüğü arasında uygun bir denge kuramamıştır. İHAM, sorumlu gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmayan sözkonusu haberlerin içeriği gözönüne aldığında, yerel mahkemelerin bahsi geçen muhtelif yararları (çatışan hakları) ölçüp tartmakta daha fazla özen göstermesi gerektiği kanaatine varmıştır. Mevcut davada, ne Yerel Mahkeme hükmü ve akabinde Temyiz Mahkemesinin onama kararı ve ne de Anayasa Mahkemesinin başvurucunun bireysel başvuruna ilişkin kararında, sözkonusu tarihte gizli olan bir adli soruşturmanın kapsamına giren iddiaların yayınlanması sebebiyle başvurucunun itibar ve saygınlığına verilen zararın ciddiyetini yeterince dikkate almamıştır. Davaya konu haberler, özellikle başvurucuyu ağır eylemlerle suçlayan ve böylece onu kamu huzurunda (suçlu çıkaran) mahkum eden veya kınayan iddialardan ibarettir.

Bireysel Başvuruda İhlal Kararının Uygulanma Zorunluluğu ve Anayasal Beklentiler
08.02.2021 / Av. Nilüfer Yenice

Bireysel başvurunun 23 Eylül 2012 tarihinden bu yana tarihsel serüveninde Anayasa Mahkemesi ilk kez, bir hak ihlali kararının uygulanmamasından doğan anayasal çıkmaz sebebiyle TBMM’ye ve HSK’ya çağrıda bulunmuştur. Sorunun kaynağı Anayasanın üstünlüğünü zedeleyen bir yargı tasarrufudur ve çözümü, bütün Anayasal kurum ve kuruluşların bir hak ihlali kararına uyulmasını sağlamak adına müşterek sorumluluğu üstlenip, Anayasal üstünlüğü koruma görevini ifa etmesidir. Kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren başlatılan anayasal yargı denetimi mahiyetindeki bireysel başvuru mekanizması, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve koruyucusu olup; gerek TBMM ve HSK ve gerekse diğer organlardan beklenen, demokratik hukuk devletinin hakim olduğu ülkemizde, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması noktasında gösterilen bu fiili direncin kırılması, Anayasal üstünlüğün verdiği meşruiyetin her sahada tatbikini zorunlu kılmasıdır. “Hukuki güvenlik” hakkının geri dönülmez biçimde zedelenmemesi ve aynı mahiyette bir ihlalin tekrarlanmaması adına, Anayasa Mahkemesi’nin bu çağrısına kulak verilmeli, Anayasal güvenceye dayanan bu haklı beklenti gözardı edilmemelidir.

Anayasa Mahkemesi’nin “Kabul Edilemez” Bulduğu Şık/Türkiye (No:2) Kararında, Oybirliği ile İHAS m.5/1 ve Oy Çokluğu ile İHAS m.10’un İhlali
25.12.2020 / Av. Nilüfer Yenice

Esasında, gazetecilik mesleğini uzun süredir icra eden başvurucunun süregelen sert, muhalif veya eleştirel ifadelerinin varlığı, sadece resmi açıklamalarla yetinmeyip, bizzat terör eyleminin içinde bulunan faillerle irtibata geçmesi, yazı ve haberlerini vakayı soruşturan bir üslupla ve arka planı araştırarak kaleme alması, yalnızca özgür ve demokratik bir toplumda basından beklenen bağımsız gazetecilik faaliyetinin icrası niteliğindedir. Nihayetinde basın hürriyeti, muhalif veya azınlık kitlelerin hariç tutulacağı bir döngüye hapsedilemeyeceğine göre, bu yönde bir beklentinin, araştırmacı ve bağımsız gazetecilik anlayışıyla bağdaşmayacağı açıktır. Netice itibariyle, kamu otoritesinin hakimiyeti altında tuttuğu ifade ve basın hürriyetinin, çoğulcu fikri ve katılımcı demokrasiyi bertaraf edeceği gözetildiğinde, “caydırıcı etki” riskinden de öte, görsel ve işitsel medyada devlet tekelinin hakim olmasıyla tek tip haber alma-verme anlayışının “tekelleşme” tehlikesini doğuracağı, bu durumun çoğulcu bilgiye erişim hakkını engelleyeceği, bu ihtimalde kamusal tartışmanın “sınıflandırılmamış” ve “ayıklanmamış” öz bilgiden de mahrum kalacağı gözardı edilmemelidir.