Av. Nilüfer YENİCE

Öğrenim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2013)

Çalışma Alanları

Örgütlü Suçlar (Örgüt Üyeliği, Örgüt Adına Suç İşleme, Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım, Örgüt Propagandası, Terörizmin Finansmanı)
Belgede Sahtecilik ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları
Tıbbi İhmal Davalarında Usule ve Esasa İlişkin Yükümlülükler
Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri (Tutuklama, Arama-Elkoyma, Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi)
İnsan Hakları İhlalleri Bağlamında Anayasa Mahkemesi′ne ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi′ne Bireysel Başvuru
-Cezai Konularda- Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

Ersan Şen, Nilüfer Yenice, İfade Hürriyetinde Sınırlama ve Güvence Rejimi Yorumlu Karar Derlemesi, Seçkin Yayınevi, Eylül (2017), Ankara

Makaleler

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Ardışık Arama Kararı”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.245-257.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, Elektrik ve Havagazı Enerjisinde “Öz-Üretimin Tüketilmesi” - Vergi Mükellefiyetinin Mülkiyet Hakkına Tesiri, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.39-48.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “CMK m.299 Değişikliğinin Temyiz İncelemesine Etkisi”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.199-205.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Anayasa Mahkemesi Yargılamanın Yenilenmesi ile Birlikte Tazminata Hükmedebilir mi?”, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.17-27.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, İfade Hürriyetinde “Kamu Görevlisi” ve Kabul Edilebilir Eleştiri Sınırı, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.291-297.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Yargıtay Kararları Işığında Elkoymada Mağdura İade ve Tazminat”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınevi, Cilt: 13, Sayı: 138, Şubat 2018, s.96-107.

- Nilüfer Yenice, Fatma Betül Bodur, Ayrımcı Şiddetle Mücadelede Bir Davranış Kalıbı Olarak “Evlilik Birliği” Gerekçesi, Hukuk Defterleri, Sayı: 12, İstanbul, Mart-Nisan 2018, s.24-28.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Belgede Sahtecilik Suçunda Cezanın Belirlenmesi”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.83-94.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Direnme Yasağı ve Anayasaya Aykırılık Sorunu”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.39-52.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, Yargılamanın Yenilenmesinde “Sebep” Sınırlılığı, Yorumluyorum 16, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s.425-435.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Sokağın Kapatılması Nedeniyle Kira Kaybı”, Yorumluyorum 16, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s.103-108.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Caydırı Etki/Chilling Effect”, Yorumluyorum 16, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s.17-20.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “İstinafta Gerekçe Eksikliğinden Bozma”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s.199-221.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Tıbbi İhmallerde Etkili Soruşturma Yükümlülüğü ve Tazminat”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.95-121.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Yol Tutuklamasında Tazminat ve İHAM”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.193-197.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Hukuka Aykırı Tutmada Bireysel Başvuru” , Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.59-70.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Uzun Tutuklulukta Anayasa Mahkemesine Başvurma Hakkı”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.149-155.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Cinsel Suçlarda Tıbbi Tedaviye Tabi Tutulma”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.21-30.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, İnsan Haklarında “Önemli Zarar Yokluğu” Kriteri, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.59-72.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Soruşturmada Görev Alan Hakimin Kovuşturmaya Katılması”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.293-303.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Yargılamanın Bir Bütün Olarak Dürüstlüğü”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınevi, Cilt: 11, Sayı: 120, Ağustos 2016, s.126-131.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Savcının Tarafsızlığı”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.379-393.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Biyolojik Babanın Babalığının Tespiti”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.115-117.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “İfade Hürriyetine Meşru Müdahale”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.95-109.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Sanığın Mahkemeye Çıkma Hakkı ve Marcello Viola Davası”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.361-378.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Mobil Ödemelerde Ceza Sorumluluğu”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.215-227.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Sanığın Gıyabında Tasarruflar”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.363-382.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Hürriyeti Kısıtlanan Bireyin Aylık İncelenen Tutukluluğu”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.293-298.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Ceza Zamanaşımında TCK m.68/4’ün Anlamı”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.133-137.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Temyizin Sirayeti”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.297-306.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Temyizde Geçen Tutukluluk Süresi Açmazı”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.255-267.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Gaip ve Kaçak” Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.129-135.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Kastın Muhtemeli Olur mu?”, Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.57-67.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “İnfazda Çağrı Kağıdı ve Yakalama Emri”, Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.291-295.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Zaman ve Kişi Açısından Kabul Edilemezlik ve Zorla Kaybedilme”, Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.325-336.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Görevi Kötüye Kullanma ve Zimmet Suçları”, Yorumluyorum 9, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.41-56.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, İfade Hürriyetinde “Gereklilik/Toplumsal İhtiyaç Baskısı” Ölçütü, Yorumluyorum 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.389-394.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Evlilik Birliğinde Basit Cinsel Saldırı Suçu”, Yorumluyorum 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.103-112.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “Stajyer Avukatın Zorunlu ve Ücretsiz Çalışması”, Yorumluyorum 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.395-404.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “İşkence”, Yorumluyorum 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s.167-178.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice, “VUK m.359/a-2 ve m.359/b Mukayesesi”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayınevi, Cilt: 9, Sayı: 100, Aralık 2014, s.676-681.

- Ersan Şen, Nilüfer Yenice "Nüfus Cüzdanında Din Hanesinin Bulunma Zorunluluğu", Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.241-246.


Sertifikalar

- "Birleşmiş Milletler Mekanizmalarının İnsan Haklarını Koruma ve Desteklemedeki Rolü Çalıştayı", BM İnsan Hakları Çalıştayı, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 14-15 Haziran 2019.

- Vergi ve Temel Haklar Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Mart (2019).

- Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesi, Türk Ceza Hukuku Derneği, Anayasa-Der, İstanbul Barosu, Mart (2018).

- İfade Özgürlüğünün Ceza Hukukundaki Sınırları, Yargıtay Başkanlığı, Nisan (2017).

- Anayasa Mahkemesi′ne Bireysel Başvuru, Özyeğin Üniversitesi&Türkiye Barolar Birliği, 17-19 Şubat 2017.

- Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu, Leges Akademi (Eğitim&Danışmanlık), Aralık (2016).

- Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı (Yuvarlak Masa Toplantısı), Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi&Avrupa Konseyi, 4-6 Haziran 2016.

- Koruma Tedbirleri ve Türk Anayasaları ile Yeni Anayasa Önerilerinde Koruma Tedbirleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi&Türkiye Adalet Akademisi, 1-3 Haziran 2016.

Blog

Elektrik ve Havagazı Enerjisinde “Öz-Üretimin Tüketilmesi” Vergi Mükellefiyetinin Mülkiyet Hakkına Tesiri
09.01.2019 / Av. Nilüfer YENİCE

Vergisel mükellefiyetin sınırları hukuk güvenliğiyle belirlenir. Vergi mükelleflerinin yükümlülükleri ise kanunla öngörülebilir. Vergilendirme yoluyla mülkiyet hakkına yapılan müdahalede; idarenin takdire ve yoruma dayalı uygulama geliştirmesi mümkündür ki, işbu keyfilik ancak kanunla önlenebilir. Mülkiyet hakkına müdahale teşkil eden verginin mükellefi, konusu, matrahı, miktarı/oranı, vergiyi doğuran olay ile tarh, tahakkuk ve tahsil usulü kanunla açıkça belirli ve öngörülebilir şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Nihayetinde; Devletin vergi tahsilatı için kullandığı hukuki araç veya vasıtanın, vergi mükellefleri nezdinde açıklayıcı, sınırları belirlenmiş ve öngörülebilir yasama tasarruflarına dayanması gerekmektedir.

VUK m.359/a-2 ve m.359/b Mukayesesi
07-14-15 / Ersan Şen

Soru: A’dan aldığı mal/emtia için, B’ye fatura düzenlettiren C’nin cezai sorumluluğu hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) m.359/a-2 mi, m.359/b mi uygulanacaktır?