Yorumluyorum

Yorumluyorum 10 0
Yorumluyorum 10 0

Seçkin

Yorumluyorum 11 0
Yorumluyorum 11 0

Seçkin

Yorumluyorum 12 0
Yorumluyorum 12 0

Seçkin

Yorumluyorum 13 0
Yorumluyorum 13 0

Seçkin

Yorumluyorum 14 0
Yorumluyorum 14 0

Seçkin

Yorumluyorum 15 0
Yorumluyorum 15 0

Seçkin

Yorumluyorum 16 0
Yorumluyorum 16 0

Seçkin

Yorumluyorum 17 0
Yorumluyorum 17 0

Seçkin

Yorumluyorum 18 0
Yorumluyorum 18 0

Seçkin

Yorumluyorum 19 0
Yorumluyorum 19 0

Seçkin

Yorumluyorum 20 0
Yorumluyorum 20 0

Seçkin

Ersan Şen, Yorumluyorum, Ankara, Seçkin, 2010. 2010
Ersan Şen, Yorumluyorum, Ankara, Seçkin, 2010. 2010

Seçkin

Yorumluyorum 2, Ankara, Seçkin, 2012. 2012
Yorumluyorum 2, Ankara, Seçkin, 2012. 2012

Seçkin

Yorumluyorum 3, Ankara, Seçkin, 2013. 2013
Yorumluyorum 3, Ankara, Seçkin, 2013. 2013

Seçkin

Yorumluyorum 4, Ankara, Seçkin, 2013. 2013
Yorumluyorum 4, Ankara, Seçkin, 2013. 2013

Seçkin

Yorumluyorum 5, Ankara, Seçkin, 2014. 2014
Yorumluyorum 5, Ankara, Seçkin, 2014. 2014

Seçkin

Yorumluyorum 6, Ankara, Seçkin, 2014. 2014
Yorumluyorum 6, Ankara, Seçkin, 2014. 2014

Seçkin

Yorumluyorum 7, Ankara, Seçkin, 2014. 2014
Yorumluyorum 7, Ankara, Seçkin, 2014. 2014

Seçkin

Yorumluyorum 8, Ankara, Seçkin, 2015. 2015
Yorumluyorum 8, Ankara, Seçkin, 2015. 2015

Seçkin

Yorumluyorum 9, Ankara, Seçkin, 2015. 2015
Yorumluyorum 9, Ankara, Seçkin, 2015. 2015

Seçkin

Diğer

3 Temmuz Sözde Şike Hukuku 0
3 Temmuz Sözde Şike Hukuku 0

Seçkin

Elkoyma 0
Elkoyma 0

Seçkin

Koşullu Salıverme - Denetimli Serbestlil - Ceza İnfaz Sorunları 0
Koşullu Salıverme - Denetimli Serbestlil - Ceza İnfaz Sorunları 0

Seçkin

Çevre Ceza Hukuku, İstanbul, Kazancı, 1994. 1994
Çevre Ceza Hukuku, İstanbul, Kazancı, 1994. 1994

Çevre, çağımız insanının duyarlı olduğu konuların en önde gelenlerinden biri olduğu konusunda şüphe yoktur. Almanya′da ilk okul çocukları arasında yapılan bir araştırma, çevre ve çevrenin korunmasına çocukların aşırı ilgi duyduğunu ortaya çıkarmıştır. 21. yüzyılın suçları arasında çevrenin korunmasını sağlamak üzere ceza hukuku yaptırımlarının uygulanacağı eylemlerin önemli yer tutacağı anlaşılmaktadır.

Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, İstanbul, Kazancı, 1996. 1996
Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, İstanbul, Kazancı, 1996. 1996

Gerekçeli İçtihatlı Açıklamalı Ceza Hukuku Mevzuatı, İstanbul, Beta, 1996. 1996
Gerekçeli İçtihatlı Açıklamalı Ceza Hukuku Mevzuatı, İstanbul, Beta, 1996. 1996

1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, İstanbul, Beta, 1998. 1998
1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku, İstanbul, Beta, 1998. 1998

Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu, İstanbul, Beta, 1998. 1998
Türk Ceza Yargılaması Hukuku’nda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu, İstanbul, Beta, 1998. 1998

Ersan Şen, Türk Ceza Hukuku – Suçun Genel Esasları ve Unsurları, İstanbul, Der, 2002. 2002
Ersan Şen, Türk Ceza Hukuku – Suçun Genel Esasları ve Unsurları, İstanbul, Der, 2002. 2002

Ersan Şen, Hukuka Giriş, İstanbul, Der, 2004. 2004
Ersan Şen, Hukuka Giriş, İstanbul, Der, 2004. 2004

Seçkin

Ersan Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I (m.1-140), İstanbul, Vedat, 2006. 2006
Ersan Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I (m.1-140), İstanbul, Vedat, 2006. 2006

Ersan Şen, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ankara, Seçkin, 2009. 2009
Ersan Şen, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ankara, Seçkin, 2009. 2009

Seçkin

Ersan Şen, Türk Hukukunda Telefon Dinleme - Gizli Soruşturmacı - X Muhbir, Ankara, Seçkin, 2010. 2010
Ersan Şen, Türk Hukukunda Telefon Dinleme - Gizli Soruşturmacı - X Muhbir, Ankara, Seçkin, 2010. 2010

Ersan Şen, Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek Suçu ve Ceza Sorumluluğu, Ankara, Seçkin, 2010. 2010
Ersan Şen, Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek Suçu ve Ceza Sorumluluğu, Ankara, Seçkin, 2010. 2010

Ersan Şen, Erkam Malbeleği, Uluslararası Suçlar, Ankara, Seçkin, 2011. 2011
Ersan Şen, Erkam Malbeleği, Uluslararası Suçlar, Ankara, Seçkin, 2011. 2011

Seçkin

Erkam Malbeleği, Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek, Ankara, Seçkin, 2012. 2012
Erkam Malbeleği, Yeni Çek Kanunu’nda Karşılıksız Çek, Ankara, Seçkin, 2012. 2012

Seçkin

Bilgehan Özdemir, Tutuklama, Ankara, Seçkin, 2012. 2012
Bilgehan Özdemir, Tutuklama, Ankara, Seçkin, 2012. 2012

Bilgehan Özdemir, Şike, İstanbul, Yargın, 2012. 2012
Bilgehan Özdemir, Şike, İstanbul, Yargın, 2012. 2012

Ertekin Aksüt, Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, Ankara, Seçkin, 2012. 2012
Ertekin Aksüt, Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, Ankara, Seçkin, 2012. 2012

Seçkin

Tüm Yönleri ile Telefon ve Ortam Dinleme, İstanbul, Yargın, 2013. 2013
Tüm Yönleri ile Telefon ve Ortam Dinleme, İstanbul, Yargın, 2013. 2013

Suç Örgütü, İstanbul, Yargın, 2013. 2013
Suç Örgütü, İstanbul, Yargın, 2013. 2013

Seçkin

Mert Maviş, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Ankara, 2014. 2014
Mert Maviş, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Ankara, 2014. 2014

Seçkin