Ersan Şen Hukuk ve Danışmanlık - Jessica Kanunu
Jessica Kanunu
07-12-15 / Ersan Şen

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde 2005 yılında Jessica Lunsford isimli 10 yaşında kızın, cinsel suçlardan sabıkalı John Couey tarafından tecavüz edilip öldürülmesine tepki olarak gündeme gelen Kanun, “Jessica Law” olarak adlandırılmıştır. 20005 yılında, cinsel suçların potansiyel mağdurlarını korumak ve daha önce cinsel suçlardan sabıkalı kişilerin bu suçları işleme imkanlarını azaltmak amacıyla hazırlanan Taslak, Florida Eyaleti’nde kabul edilerek kanunlaşmış, ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm eyaletlerini bağlayacak şekilde Kongre (Temsilciler Meclisi) tarafından oylanmamıştır. “Jessica Law” konusunda yeknesak uygulamaya geçilemese de, ABD’de 42 eyalette “Jessica Law” benzeri düzenlemeler içeren kanunlar yürürlüktedir. Florida Kanunu; 18 yaş ve üzerinde olan kişilerin, 12 yaşından küçük bireylerle cinsel ilişkiye girme veya tacizde bulunulması halinde müebbet hapis veya 25 yıl süreli zorunlu hapis cezası ve hayat boyu elektronik izleme tedbirine hükmedilmesini öngörmektedir. Mağdurun yaşının 12’nin üstünde olması durumunda, ceza miktarı ve uygulanacak elektronik izleme tedbiri yine benzer ağırlığı taşıyacak boyutta kabul edilmiştir. Kanun kapsamında cinsel suçlu sayılan, yani cinsel hürriyete karşı suç işlemekten mahkum olan kişiler, cezaevinden çıktıktan sonra beş yıl süre ile elektronik kelepçe kullanmak zorunda iken, “seks avcısı/sapık” olarak kabul edilen kişiler için bu tedbir ömür boyu uygulanacaktır. Bir başka ifadeyle bu kişiler, kısaltması “GPS” olarak adlandırılan “Global Positioning System/Küresel Konum Belirleme Sistemi” ile sürekli izlemeye ve dolayısıyla tedbire tabi tutulmaktadır. Bu yöntemle cinsel istismar suçunu işleyen kişi; parklara, ilkokul ve ortaokullar ile mahkemece belirlenen yerlere yaklaşmaları yasaklanıp, bu yasağa uyup uymadıkları takip edilebilmektedir. Kanunun getirdiği bir diğer önemli nokta ise, cinsel suçlu kabul edilen kişilerin yılda iki defa “kayıt formu” adı altında nerede ikamet ettiklerini belirten belge doldurma yükümlülüğünün getirilmesidir. Talebin kendilerine ulaşmasından itibaren 10 gün içinde gerekli bilgiyi vermeyen kişiler, kurala uymamış kabul edilecek ve cezalandırılacaklardır. Böylece, cinsel hürriyete karşı suç işleyen kişinin nerede olduğu bilinmekte ve gerektiğinde kamu otoritesi tarafından çağrılabilmektedir. Ayrıca cinsel hürriyete karşı suç işleyenler, internet ortamında oluşturulan ve herkesin erişimine açık tutulan veri tabanında bulunan listelerde ilan edilmektedir. Böylece, cinsel hürriyete karşı suç işleyenlerin kimler olduğunun tespiti mümkün olabilmektedir. Bir taraftan bireyi korumak ve diğer taraftan da cinsel hürriyete karşı suç işleme eğiliminde bulunan kişileri caydırma amacını taşıyan bu yöntemler, her ne kadar içerik ve sonuçları itibariyle hükümlü kişiler yönünden bazı sakıncalar taşısa da, ölüm ve hadım edilme gibi cezaların taşıdığı ağırlığa, risk ve sakıncalar nazaran daha savunulabilir ve hatta etkin sonuçlar alınabilir gözükmektedir.