Tamer Berk Bayraklı Avukat

Mersin Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2022)

Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku Dava ve Uyuşmazlık Çözümü Ceza Hukuku

Blog

Avukatın Soruşturulması ve Yargılanması
20.11.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Tamer Berk Bayraklı

VUK m.359′a Muhalefet Suçunda Uyarlama ve Vergi Cezalarının Niteliği Tartışması
14.11.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Tamer Bayraklı

CMK m.135’de Yer Alan İletişimin Denetlenmesi ve Süreleri
25.10.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Tamer Berk Bayraklı

Gizli Soruşturmacı Tarafından Elde Edilen Delillerin Hukukiliği
02.10.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Tamer Berk Bayraklı

Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkelerinin İhlali
24.08.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Tamer Berk Bayraklı