Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Batuhan Oyal Danışman

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı′nda Dr. Öğr. Üyesi olarak faaliyet gösteren Ahmet Batuhan OYAL, lise eğitimini Özel St. Georg Avusturya Lisesi’nde tamamlamış, daha sonra hukuk lisans eğitimi için Almanya’ya giderek eğitimini 2009-2015 yılları arasında Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde fark derslerini vererek Yükseköğretim Kurumu’ndan denklik belgesini almıştır. 2018 yılında Türk-Alman Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı’na başlayan OYAL, 2022 yılında “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taşıma İşleri Komisyonculuğu” adlı tezini savunarak Türk-Alman Üniversitesi’nden doktora unvanını almıştır. 2018 yılından itibaren Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı′nda faaliyet göstermektedir. Hukuk eğitiminin yanı sıra OYAL, 2022 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Almanca Mütercim Tercümanlık bölümünü de bitirmiştir. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Blog