Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız Avukat

1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1993’te yüksek lisansını tamamlamıştır. 2002’de doktorluk, 2009’da doçentlik, 2015′te ise profesörlük unvanını almıştır. DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) bursuyla ve daha sonra da TÜBİTAK ve Max-Planck Enstitüsü’nün sağladıkları burslarla Max-Planck Enstitüsü’nde (Almanya) tez çalışmalarını yürütmüştür. 1989 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde akademik hayatını sürdüren Yıldız, hâlen Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliği ve Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmektedir.

Çalışma Alanları

Ceza Hukuku

Blog

Anayasa Mahkemesi’nin CMK m.273/1’e Yönelik İptal Kararı
09.11.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Özüm Su Uzun

Zincirleme Suç Hükümlerinin Hatalı Tatbiki
28.10.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Av. Cem Serdar

Anayasa Mahkemesi’nin İptali ile Gündeme Gelen Seri Muhakeme Usulünde Görev Tartışmasına İlişkin Çözüm Önerimiz
09.01.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız

Tutuklama Yasağında Suçun Nitelikli Hali Dikkate Alınır mı?
01.09.2022 / Prof. Dr. Ersan Şen, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Av. Buğra Şahin

Yargıtay ve Danıştay Üyeliği Süre ile Sınırlandırılabilir mi?
05.02.2022 / Prof. Dr. Ersan Şen, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız