Alperen Gözükan Avukat

Sakarya Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans (Devam)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2021)

Çalışma Alanları

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü Ceza Hukuku

Blog

Aynı veya Farklı Ruhsatlı Yapılarda Deprem Nedeniyle Gerçekleşen Ölümler ile Yaralanmalarda İçtima
16.03.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Alperen Gözükan

Binalarda Kolon Kesilmesi ve Kiriş Kırılmasının Kusur Derecesine Etkisi
03.03.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Alperen Gözükan

Ölüme Sebep Olan Tabii Afet mi, Yoksa İhmal mi?
15.02.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Alperen Gözükan

Depremlerde Yıkılan Binalardan Doğan Ceza Sorumluluğu
10.02.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Alperen Gözükan

Güncel Olaylar Üzerinden Bir Başka Olası Kast Bilinçli Taksir Tartışması
06.02.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Alperen Gözükan