Av. Beyza Başer Berkün

Öğrenim

Bahçeşehir Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans - Devam Ediyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 2010

Çalışma Alanları

Ceza İnfaz Hukuku
Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Hürriyete Karşı Suçlar
Şerefe Karşı Suçlar
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
Malvarlığına Karşı Suçlar
İş Kazaları
Malpraktis Davaları
Vergi Suçları
Vergi Davaları ve Uyuşmazlıkları
İdare Hukuku
Disiplin Hukuku
İnternet Hukuku
E-Ticaret Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Kaçakçılık Suçları
Gümrük Davaları

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

- Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları (Prof. Dr. Ersan Şen - Av. Beyza Başer, Seçkin Yayıncılık, Üçüncü Baskı, Ankara, Ocak 2019).

Makaleler

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İdari Para Cezalarına İtirazda Mercii Tayini”, https://www.hukukihaber.net/idari-para-cezalarina-itirazda-merci-tayini-makale,7956.html, 29.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Göreve İade Edilen Kolluk Personelinin Atamaları”, https://www.hukukihaber.net/goreve-iade-edilen-kolluk-personelinin-atamalari-makale,7861.html, 13.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Tutukluluğun Değerlendirilmesinde ‘Fiili İnfaz Süresi’ Kriteri”, https://www.hukukihaber.net/tutuklulugun-degerlendirilmesinde-fiili-infaz-suresi-kriteri-makale,7853.html, 12.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Vergi Suçlarında Çifte Cezalandırma ve Zincirleme Suç Sorunu”, https://www.hukukihaber.net/vergi-suclarinda-cifte-cezalandirma-ve-zincirleme-suc-sorunu-makale,7828.html, 07.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Yeni Ceza İnfaz Yönetmeliğinde Düzenlenen Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Usulü, Anayasaya ve Kanuna Aykırıdır”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.529.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Tekerrürde Lehe Kanun Uygulaması”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.523.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Müddetnameye İtirazda Kanun Yararına Bozma Süreci”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.515.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İkinci Yargı Paketinde Ceza İnfazı Değişiklikleri”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.487.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Geçici ve Kalıcı Düzenlemelerle Ceza İnfaz Sisteminde Yeni Dönem”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.477.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Ceza İnfaz Kanunu Son Değişiklik Teklifi”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.463.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Canavarca Hisle Yaralama Suçunda Cezaların İnfazı”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.459.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Açık Cezaevine Geçişte Değişiklik ve Denetimli Serbestlik Soruları”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.451.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Açık Cezaevine Ayrılmada “1/10 İnfaz Şartı” Sorunu”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.447.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “7242 sayılı Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.429.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Yeni İnfaz Oranları”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.425.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Kanal İstanbul İşbirliği Protokolünün Hukuki Geçerliliği”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.379

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Değerli Konut Vergisinin Hukukiliği ve İtiraz Süreci”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.363

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Değerli Konut Vergisinde Dava Açma Süresi”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.354.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Temyiz İncelemesinde Müsadere Hakkında Verilebilecek Kararlar”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.263.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Suça Sürüklenen Çocuğun Kanun Yollarına Başvurması”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.245.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Adli Kontrole Eklenen Yeni Kriterler”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.145.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İnfaz Ertelemesi Sonunda Hükümlünün Teslim Olma Yükümlülüğü”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.503.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Seçmen Kütüğü ve Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.479.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Navigasyon Cihazı ve Elektronik Harita İthalatında Uygunluk Onayı”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.437.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Milli Savunma Sanayiinin Özelleştirilmesi”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.433.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Kamu Görevinden İhraç Edilenler Oy Kullanabilir mi?”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.417.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Yeni Dönemde Görev Yapabilir mi?”, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.395.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Kitap Okuma Tedbiri Seçenek Yaptırım mıdır?”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.159.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Karayolları Trafik Kanunu m.41’de Sayılan Suçlardan Mahkumiyete Bağlı Ehliyet İptali”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.153.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.491.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Örgüt Propagandası Suçundan Verilen Cezaların İnfazı”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.487.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Ertelenen Hapis Cezasının Devlet Memurluğuna Etkisi”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.479.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Denetimli Serbestlikte Ön Şart Olan Açık Cezaevine Geçiş”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.471.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Vergi Usul Kanunu m.359’a İlişkin Güncel Sorular”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.447.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Pasaport İptallerinde OHAL Düzeni Devam Ediyor, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.401.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İmar Barışının Ceza Sorumluluğuna Etkisi”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.383.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Düzenleyici İdari İşlemin İptalinin Sonuçları”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.355.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Avukatın Reklam Yasağı”, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.327.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları (CMK m.141 vd.)”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.245.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Adli Yargı Kararı Disiplin Yargılamasını Bağlar mı?”, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Kasım 2018, s.235.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İşyerinde Çalışanın İletişiminin Takibi”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Şubat 2018, s.535.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Açık Cezaevine Ayrılmada Müddetname Engeli”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Şubat 2018, s.457.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Pasaportun İptalini Düzenleyen KHK’lar”, Yorumluyorum 16, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2017, s.95.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Vergi Affında Ceza Sorumluluğu”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.145.

- Ersan Şen, Beyza Başer, Merve Yolaçan, “Emniyet (Kolluk) Disiplin Mevzuatında İstikrarlı Hatalar”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.325.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Tekerrürde Adli Para Cezası ve Eşitlik Sorunu”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.407.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İçtimalı Cezalarda 671 sayılı KHK’nın Tatbiki”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.411.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Halkoyunda Meclis Çoğunluğu ve Referandum Süreci”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.55.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Son Vergi Affında Eşitlik ve Anayasaya Aykırılık Sorunu”, Yorumluyorum 14, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2017, s.83.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Karşılıksız Çekte İcra Mahkemesinin Görev Tarihi”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.321.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “E-Ticaret Düzenlemelerinde Kişi Hak ve Hürriyetleri”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.395.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Meslekten İhraçlarda Yargı Yolu”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.421.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.469.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Sorunu”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.475.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Telefon Dinleme Kaydının Disiplin Soruşturmasında Kullanılması”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.85.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Vergi Usulünde Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüğü”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.407.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Adli Para Cezası Her Zaman Lehe midir?”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.441.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Birden Fazla Hükümde Açık İnfaz Kurumuna Ayrılma Sorunu”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.451.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilmede İyileştirme”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.453.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Açık Cezaevinde Kalan Hükümlülerin Hastane Tedavisi”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Mayıs 2016, s.469.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Başka Suçtan Tutukluluğun Mahsubu”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Mayıs 2016, s.475.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi - Dördüncü Bölüm / Barbulescu - Romanya Davası (Çeviri)”, Terazi Hukuk Dergisi, Mart 2016, Sayı 115.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İHAM’ın Youtube Kararı”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2016, Birinci Baskı, s.37.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Karakolda Güç Kullanılması ve Etkin Soruşturma”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2016, s.45.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Kapalı Mahalde Hırsızlık Suçuna Teşebbüs”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2016, s.150.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “6222 sayılı Kanun ve Sporda Ceza Sorumluluğu”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2016, s.181.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Yargılanma İmtiyazları”, Terazi Hukuk Dergisi, Kasım 2015, Sayı 111.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Yakalanan Kişinin Yakınına Haber Verme”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ekim 2015, s.307.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İnfazın Ertelenmesinde Cezaların Toplanması Sorunu”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ekim 2015, s.469.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Koşullu Salıverilme”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ekim 2015, s.477.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Kredi Kartlı Ödemelerde Taksitlendirme Yasağı”, Yorumluyorum 6, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Temmuz 2014, s.367.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Yeni İnternet Kanunu”, Yorumluyorum 5, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Mart 2014, s.539.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Altın İthalatında Ceza Sorumluluğu”, Ceza Hukuku Dergisi, Aralık 2013, Sayı 23.

Blog

Hükümlülerin İyi Hal Değerlendirmesinde Yeni Kriterler
29.05.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün

15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesine eklenen 6. fıkraya göre; hükümlülerin, suç ve ceza türlerine göre, açık ceza infaz kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri sürelere, kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine, doğrudan açık ceza infaz kurumlarına alınmalarına, doğrudan açık ceza infaz kurumlarına alınanların kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenecektir. Kanun maddesinde belirtilen açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında geçirilecek süreler ile açık kurumlara ayrılma, kapalı kuruma gönderilme ve sair konulara ilişkin usul ve esaslar, Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
05.05.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği; 30 Nisan 2021 tarihinde, 3935 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girmiş olup, 17 Eylül 1982 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Kripto Para
24.04.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün

Kripto para değeri, kullanıcıların arz ve talep durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle sistem, aynı zamanda bir tür kripto para platformu/sanal borsa olarak kabul edilebilir.

Kapalı İnfaz Kurumlarında Karantina Süresi
19.02.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün

Kovid-19 tedbirleri kapsamında; ceza infaz kurumuna ilk kez giriş yapan tutukluların ve hükümlülerin 14 gün süresince özel oda veya koğuşlarda izole edilecekleri, izolasyon sürecinin başlangıcında ve bitiminde PCR testi yapılacağı, testi negatif çıkan tutukluların ve hükümlülerin oda veya koğuş planlanmasına geçileceği, zorunlu nakil, açık kurumlara ayrılma gibi sebeplerle başka bir ceza infaz kurumuna giden her hükümlüye ve tutukluya sağlık raporu alınacağı, ayrıca PCR testi yaptırılacağı, test sonucunun negatif çıkmasının yeni kuruma geçişte ön koşul olarak uygulanacağı hususlarına Adalet Bakanlığı tarafından karar verilmiştir.

Tutukluluğun Değerlendirilmesinde Fiili İnfaz Süresi Kriteri
12.05.2020 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.102’de; tutuklulukta geçecek azami süreler düzenlenmiş olup; “suç isnadına bağlı olarak tutma” hali ile “mahkumiyete bağlı olarak tutma” halinin birbirinden ayrı tutulduğu, bu sebeple kanun yollarında geçen sürelerin tutuklulukta geçecek azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmadığı, istinaf aşamasında duruşma açılmasına, duruşma açılmadığı durumlarda bozma kararı verilmesine ve temyiz aşamasında Yargıtay tarafından bozma kararı verilmesine kadar geçen sürelerin tutuklulukta azami sürenin dolup dolmadığının değerlendirilmesinde hesaba dahil edilmediği görülmektedir. Esasen bu uygulama Kanuna aykırıdır. Kanunun hiçbir yerinde, kovuşturma aşamasında ve bu aşamaya dahilinde tartışma bulunmayan olağan kanun yollarında geçen sürelerin tutukluluktan sayılmayacağına dair bir ibare yoktur. Bu nedenle; kovuşturma aşamasında tutukluluktan sayılmayan süreler, “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı Anayasa m.13’e ve “Kişi hürriyeti ve güvenliği” başlıklı m.19’a açıkça aykırıdır.