Beyza Başer Berkün Avukat

Bahçeşehir Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans - Devam Ediyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 2010

Çalışma Alanları

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü Ceza Hukuku Vergi Hukuku İdare Hukuku

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

- Koşullu Salıverilme - Denetimli Serbestlik - Ceza İnfaz Sorunları (Prof. Dr. Ersan Şen - Av. Beyza Başer, Seçkin Yayıncılık, Üçüncü Baskı, Ankara, Ocak 2019).

Makaleler

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İdari Para Cezalarına İtirazda Mercii Tayini”, https://www.hukukihaber.net/idari-para-cezalarina-itirazda-merci-tayini-makale,7956.html, 29.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Göreve İade Edilen Kolluk Personelinin Atamaları”, https://www.hukukihaber.net/goreve-iade-edilen-kolluk-personelinin-atamalari-makale,7861.html, 13.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Tutukluluğun Değerlendirilmesinde ‘Fiili İnfaz Süresi’ Kriteri”, https://www.hukukihaber.net/tutuklulugun-degerlendirilmesinde-fiili-infaz-suresi-kriteri-makale,7853.html, 12.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Vergi Suçlarında Çifte Cezalandırma ve Zincirleme Suç Sorunu”, https://www.hukukihaber.net/vergi-suclarinda-cifte-cezalandirma-ve-zincirleme-suc-sorunu-makale,7828.html, 07.05.2020.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Yeni Ceza İnfaz Yönetmeliğinde Düzenlenen Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Usulü, Anayasaya ve Kanuna Aykırıdır”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.529.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Tekerrürde Lehe Kanun Uygulaması”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.523.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Müddetnameye İtirazda Kanun Yararına Bozma Süreci”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.515.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İkinci Yargı Paketinde Ceza İnfazı Değişiklikleri”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.487.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Geçici ve Kalıcı Düzenlemelerle Ceza İnfaz Sisteminde Yeni Dönem”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.477.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Ceza İnfaz Kanunu Son Değişiklik Teklifi”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.463.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Canavarca Hisle Yaralama Suçunda Cezaların İnfazı”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.459.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Açık Cezaevine Geçişte Değişiklik ve Denetimli Serbestlik Soruları”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.451.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Açık Cezaevine Ayrılmada “1/10 İnfaz Şartı” Sorunu”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.447.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “7242 sayılı Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.429.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Yeni İnfaz Oranları”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.425.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Kanal İstanbul İşbirliği Protokolünün Hukuki Geçerliliği”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.379

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Değerli Konut Vergisinin Hukukiliği ve İtiraz Süreci”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.363

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Değerli Konut Vergisinde Dava Açma Süresi”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.354.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Temyiz İncelemesinde Müsadere Hakkında Verilebilecek Kararlar”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.263.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Suça Sürüklenen Çocuğun Kanun Yollarına Başvurması”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.245.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Adli Kontrole Eklenen Yeni Kriterler”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Haziran 2020, s.145.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İnfaz Ertelemesi Sonunda Hükümlünün Teslim Olma Yükümlülüğü”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.503.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Seçmen Kütüğü ve Listeleri Üzerinde İşlenen Suçlar”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.479.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Navigasyon Cihazı ve Elektronik Harita İthalatında Uygunluk Onayı”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.437.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Milli Savunma Sanayiinin Özelleştirilmesi”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.433.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Kamu Görevinden İhraç Edilenler Oy Kullanabilir mi?”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.417.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanı Yeni Dönemde Görev Yapabilir mi?”, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.395.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Kitap Okuma Tedbiri Seçenek Yaptırım mıdır?”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.159.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Karayolları Trafik Kanunu m.41’de Sayılan Suçlardan Mahkumiyete Bağlı Ehliyet İptali”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2020, s.153.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.491.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Örgüt Propagandası Suçundan Verilen Cezaların İnfazı”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.487.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Ertelenen Hapis Cezasının Devlet Memurluğuna Etkisi”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.479.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Denetimli Serbestlikte Ön Şart Olan Açık Cezaevine Geçiş”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.471.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Vergi Usul Kanunu m.359’a İlişkin Güncel Sorular”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.447.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Pasaport İptallerinde OHAL Düzeni Devam Ediyor, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.401.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “İmar Barışının Ceza Sorumluluğuna Etkisi”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.383.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Düzenleyici İdari İşlemin İptalinin Sonuçları”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.355.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Avukatın Reklam Yasağı”, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.327.

- Ersan Şen, Beyza Başer Berkün, “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları (CMK m.141 vd.)”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2019, s.245.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Adli Yargı Kararı Disiplin Yargılamasını Bağlar mı?”, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Kasım 2018, s.235.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İşyerinde Çalışanın İletişiminin Takibi”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Şubat 2018, s.535.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Açık Cezaevine Ayrılmada Müddetname Engeli”, Yorumluyorum 17, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Şubat 2018, s.457.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Pasaportun İptalini Düzenleyen KHK’lar”, Yorumluyorum 16, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2017, s.95.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Vergi Affında Ceza Sorumluluğu”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.145.

- Ersan Şen, Beyza Başer, Merve Yolaçan, “Emniyet (Kolluk) Disiplin Mevzuatında İstikrarlı Hatalar”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.325.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Tekerrürde Adli Para Cezası ve Eşitlik Sorunu”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.407.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İçtimalı Cezalarda 671 sayılı KHK’nın Tatbiki”, Yorumluyorum 15, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Nisan 2017, s.411.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Halkoyunda Meclis Çoğunluğu ve Referandum Süreci”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.55.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Son Vergi Affında Eşitlik ve Anayasaya Aykırılık Sorunu”, Yorumluyorum 14, Birinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2017, s.83.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Karşılıksız Çekte İcra Mahkemesinin Görev Tarihi”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.321.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “E-Ticaret Düzenlemelerinde Kişi Hak ve Hürriyetleri”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.395.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Meslekten İhraçlarda Yargı Yolu”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.421.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.469.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Sorunu”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2017, s.475.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Telefon Dinleme Kaydının Disiplin Soruşturmasında Kullanılması”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.85.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Vergi Usulünde Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüğü”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.407.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Adli Para Cezası Her Zaman Lehe midir?”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.441.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Birden Fazla Hükümde Açık İnfaz Kurumuna Ayrılma Sorunu”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.451.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Denetimli Serbestlik ve Koşullu Salıverilmede İyileştirme”, Yorumluyorum 13, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Eylül 2016, s.453.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Açık Cezaevinde Kalan Hükümlülerin Hastane Tedavisi”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Mayıs 2016, s.469.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Başka Suçtan Tutukluluğun Mahsubu”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Mayıs 2016, s.475.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi - Dördüncü Bölüm / Barbulescu - Romanya Davası (Çeviri)”, Terazi Hukuk Dergisi, Mart 2016, Sayı 115.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İHAM’ın Youtube Kararı”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2016, Birinci Baskı, s.37.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Karakolda Güç Kullanılması ve Etkin Soruşturma”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2016, s.45.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Kapalı Mahalde Hırsızlık Suçuna Teşebbüs”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2016, s.150.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “6222 sayılı Kanun ve Sporda Ceza Sorumluluğu”, Yorumluyorum 11, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ocak 2016, s.181.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Yargılanma İmtiyazları”, Terazi Hukuk Dergisi, Kasım 2015, Sayı 111.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Yakalanan Kişinin Yakınına Haber Verme”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ekim 2015, s.307.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “İnfazın Ertelenmesinde Cezaların Toplanması Sorunu”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ekim 2015, s.469.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Koşullu Salıverilme”, Yorumluyorum 10, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ekim 2015, s.477.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Kredi Kartlı Ödemelerde Taksitlendirme Yasağı”, Yorumluyorum 6, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Temmuz 2014, s.367.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Yeni İnternet Kanunu”, Yorumluyorum 5, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Mart 2014, s.539.

- Ersan Şen, Beyza Başer, “Altın İthalatında Ceza Sorumluluğu”, Ceza Hukuku Dergisi, Aralık 2013, Sayı 23.

Blog

Denetimli Serbestlikte Yükümlülük İhlali
31.10.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün

İdari Yaptırıma İtirazda “Silahların Eşitliği” İlkesi
14.10.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün

Yargı Mensupları Yönünden Havaalanı Güvenlik Kontrolleri
29.09.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün

7456 Sayılı Kanunla Getirilen Geçici İnfaz Usulü
03.08.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün

Hakimlerin ve Savcıların Mali Haklarında “Kıstas Aylık” Kriteri
10.07.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün