Ertekin Aksüt, LL.M. Avukat

Öğrenim

Öğrenim:

- İstanbul Üniversitesi LL.M.(2019)
- Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2010)

Diller:

- Türkçe
- İngilizce

Çalışma Alanları

Ceza Hukuku Vergi Hukuku Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

- Ersan Şen, Ali Kemal Yıldız, Erkan Duymaz, Ertekin Aksüt, Mert Maviş, Beyza Başer Berkün, Buğra Şahin, Mehmet Vedat Ervan, Erkam Erdem, Ceza Avukatının Başvuru Kitabı, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023.

- Ertekin Aksüt, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları (TCK m.188), Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

Makaleler

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “2313 ve 3298 Sayılı Kanunların Kapsamı ve TCK m.188 ile İçtima İlişkisi”, Yorumluyorum 30, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023, s.167-172.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Direnme Kararlarında İzlenecek Usul”, Yorumluyorum 29, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023, s.305-310.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Gizli Soruşturmacı Tayininde Genel ve Soyut Karar Sorunu”, Yorumluyorum 28, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023, s.369-373.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Hazine, Beraat Eden Sanık için Vekalet Ücreti Ödememeli (mi?)”, Yorumluyorum 28, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023, s.381-384.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Müdafiin, Şüphelinin Kolluk İfadesine Aktif Katılma ve Beyanda Bulunma Yetkisinin Engellenmesi”, Yorumluyorum 27, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022, s.323-326.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Savcının Tahliye Talebi ile Hakim Bağlı mıdır?”, Yorumluyorum 27, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022, s.333-334.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Adli Tatilde Tutuklu İşler Yönünden Süreler İşler mi?”, Yorumluyorum 25, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022, s.307-312.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tatbik Zamanı ve Kapsamı”, Yorumluyorum 24, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, s.209-219.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Hileli İflas”, Yorumluyorum 23, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, s.175-195.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Bozmadan ve Uymadan Sonra Serbestlik”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.175-183.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Yurda Sokulan Her Uyuşturucu Madde İthal Suçunu Oluşturur mu?”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.259-267.

- Ertekin Aksüt, “7188 Sayılı Kanunun Ceza Muhakemesi Kanunu’na Getirdikleri - II”, Hukuk Defterleri, Sayı: 23, İstanbul, Ocak-Şubat 2020, s.12-14.

- Ertekin Aksüt, “7188 Sayılı Kanunun Ceza Muhakemesi Kanunu’na Getirdikleri - I”, Hukuk Defterleri, Sayı: 22, İstanbul, Kasım-Aralık 2019, s.12-14.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “İddianame, Zamanaşımını Ne Zaman Keser?”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.233-238.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Azmettirenin Kastı ve Azmettirilen Fiilin Nitelik Değiştirmesi”, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.91-100.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Belirleyici Delilin Hukuka Aykırılığı Sorunu”, Yorumluyorum 18, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.259-265.

- Ertekin Aksüt, “Ceza Muhakemesi Hukukumuzda Bir Uygulama Sorunu: Tutuklama”, Hukuk Defterleri, Sayı: 8, İstanbul, Temmuz-Ağustos 2017, s.19-24.

- Ertekin Aksüt, “Yargılamanın Yenilenmesi Başvurularında Yeni Moda: Hakim/Savcı İhraçları”, Hukuk Defterleri, Sayı: 7, İstanbul, Mayıs-Haziran 2017, s.12-14.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Dolandırıcılık Suçunda Hile ve Kast”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.219-225.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Ceza Yargısında İstinaf Kanun Yolu”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi, Bilnet Matbaacılık, Sayı:9, İstanbul, Haziran 2016, s.10-15.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Müstehcen Ürün ve Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Depolamada Zincirleme Suç”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.229-233.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.27 Kapsamında Sınırın Aşılması ve Haksız Tahrik”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı: 113, Ankara, Ocak 2016, s.120-127.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Öldürmeye Teşebbüs ile Kasten Yaralamanın Mukayesesi”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı: 110, Ankara, Ekim 2015, s.131-140.

- Ertekin Aksüt, “Kullanma Hırsızlığı ve Zorunluluk Hali”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı:9, İstanbul, Ocak 2015, s.219-240.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “İftira Suçu”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, 1. Cilt, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2014, s.467-490.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Eski ve Yeni TCK m.191 Mukayesesi”, Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.77-87.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.188/3 ve 191/1 Sorunları”, Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.67-71.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.188/8”, Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.57-61.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.220/5 Hükmü ve Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi”, Yargı Dünyası Dergisi, Yargın Hukuk Yayınları, Sayı:218, İstanbul, Ocak 2014, s.11-20.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Öldürmeye Teşebbüs ile Kasten Yaralama Mukayesesi ve Uygulama Sorunları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Şen Matbaa, Sayı:109, Ankara, Kasım-Aralık 2013, s.335-352.

- Ertekin Aksüt, “Türk Ceza Hukukunda Takdiri İndirim Nedenleri”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kazancı Kitap, Sayı:4, İstanbul, Haziran 2013, s.129-143.

- Ertekin Aksüt, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüphe Kavramı”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kazancı Kitap, Sayı:1, İstanbul, Eylül 2012, s.148-160.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Hileli İflas Suçu”, Yargı Dünyası Dergisi, Yargın Hukuk Yayınları, Sayı:201, İstanbul, Eylül 2012, s.11-26.

Sertifikalar

- Summer Institute on American Law, 13-31 Temmuz 2009, William Mitchell College of Law (St Paul/Minnesota - ABD).

- Summer Institute on American Law, 28 Temmuz - 14 Ağustos 2008, William Mitchell College of Law (St Paul/Minnesota - ABD).

Blog

Etkin Pişmanlık Düzenleme ve Uygulama Farklılıkları ile Etkin Pişmanlığın Şüpheliye veya Sanığa Hatırlatılması
30.05.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

Hakim Kararı veya Yazılı Emir Olmaksızın Yapılan Arama
07.05.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması
05.04.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

Polisin Kimlik Sorması Sırasında Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Teslimi TCK m.192/1 Kapsamında Değerlendirilebilir mi, Hükümde Geçen Resmi Makamdan Kastedilen Nedir?
15.02.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

Yaralamaya İştirak Sonrası Ölüm Neticesinden Sorumluluk
05.02.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt