Av. Ertekin Aksüt

Öğrenim

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı (Yüksek Lisans), 2019
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu), 2010

Çalışma Alanları

Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
Örgütlü Suçlar
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları
İhaleye Fesat Karıştırma Suçları
Malvarlığına Karşı Suçlar
Özel Hayata Karşı Suçlar
Sermaye Piyasası Kanunu′na Muhalefet Suçları
Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun′a Muhalefet Suçları
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun′a Muhalefet Suçları

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

- Ertekin Aksüt, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçları (TCK m.188), Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

Makaleler

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tatbik Zamanı ve Kapsamı”, Yorumluyorum 24, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, s.209-219.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Hileli İflas”, Yorumluyorum 23, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021, s.175-195.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Bozmadan ve Uymadan Sonra Serbestlik”, Yorumluyorum 22, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.175-183.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Yurda Sokulan Her Uyuşturucu Madde İthal Suçunu Oluşturur mu?”, Yorumluyorum 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020, s.259-267.

- Ertekin Aksüt, “7188 Sayılı Kanunun Ceza Muhakemesi Kanunu’na Getirdikleri - II”, Hukuk Defterleri, Sayı: 23, İstanbul, Ocak-Şubat 2020, s.12-14.

- Ertekin Aksüt, “7188 Sayılı Kanunun Ceza Muhakemesi Kanunu’na Getirdikleri - I”, Hukuk Defterleri, Sayı: 22, İstanbul, Kasım-Aralık 2019, s.12-14.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “İddianame, Zamanaşımını Ne Zaman Keser?”, Yorumluyorum 20, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019, s.233-238.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Azmettirenin Kastı ve Azmettirilen Fiilin Nitelik Değiştirmesi”, Yorumluyorum 19, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.91-100.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Belirleyici Delilin Hukuka Aykırılığı Sorunu”, Yorumluyorum 18, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018, s.259-265.

- Ertekin Aksüt, “Ceza Muhakemesi Hukukumuzda Bir Uygulama Sorunu: Tutuklama”, Hukuk Defterleri, Sayı: 8, İstanbul, Temmuz-Ağustos 2017, s.19-24.

- Ertekin Aksüt, “Yargılamanın Yenilenmesi Başvurularında Yeni Moda: Hakim/Savcı İhraçları”, Hukuk Defterleri, Sayı: 7, İstanbul, Mayıs-Haziran 2017, s.12-14.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Dolandırıcılık Suçunda Hile ve Kast”, Yorumluyorum 14, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.219-225.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Ceza Yargısında İstinaf Kanun Yolu”, İstanbul Anadolu Adliyesi Dergisi, Bilnet Matbaacılık, Sayı:9, İstanbul, Haziran 2016, s.10-15.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Müstehcen Ürün ve Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Depolamada Zincirleme Suç”, Yorumluyorum 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s.229-233.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.27 Kapsamında Sınırın Aşılması ve Haksız Tahrik”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı: 113, Ankara, Ocak 2016, s.120-127.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Öldürmeye Teşebbüs ile Kasten Yaralamanın Mukayesesi”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı: 110, Ankara, Ekim 2015, s.131-140.

- Ertekin Aksüt, “Kullanma Hırsızlığı ve Zorunluluk Hali”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Sayı:9, İstanbul, Ocak 2015, s.219-240.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “İftira Suçu”, Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, 1. Cilt, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2014, s.467-490.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Eski ve Yeni TCK m.191 Mukayesesi”, Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.77-87.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.188/3 ve 191/1 Sorunları”, Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.67-71.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.188/8”, Yorumluyorum 7, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s.57-61.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “TCK m.220/5 Hükmü ve Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi”, Yargı Dünyası Dergisi, Yargın Hukuk Yayınları, Sayı:218, İstanbul, Ocak 2014, s.11-20.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Öldürmeye Teşebbüs ile Kasten Yaralama Mukayesesi ve Uygulama Sorunları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Şen Matbaa, Sayı:109, Ankara, Kasım-Aralık 2013, s.335-352.

- Ertekin Aksüt, “Türk Ceza Hukukunda Takdiri İndirim Nedenleri”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kazancı Kitap, Sayı:4, İstanbul, Haziran 2013, s.129-143.

- Ertekin Aksüt, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Şüphe Kavramı”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Kazancı Kitap, Sayı:1, İstanbul, Eylül 2012, s.148-160.

- Ersan Şen, Ertekin Aksüt, “Hileli İflas Suçu”, Yargı Dünyası Dergisi, Yargın Hukuk Yayınları, Sayı:201, İstanbul, Eylül 2012, s.11-26.

Sertifikalar

- Summer Institute on American Law, 13-31 Temmuz 2009, William Mitchell College of Law (St Paul/Minnesota - ABD).

- Summer Institute on American Law, 28 Temmuz - 14 Ağustos 2008, William Mitchell College of Law (St Paul/Minnesota - ABD).

Blog

Adli Tatilde Tutuklu İşler Yönünden Süreler İşler mi?
08.08.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

Adli tatil yaklaşırken; adli tatilde sürelerin işlemesi, duruşmaların görülmesi ve dosyaların incelenmesi konusunda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu düzenlemesine ve tutuklu dosyalar yönünden sürelerin işleyip işlememesi ile ilgili olarak verilen Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay 1. ve 14. ceza dairelerinin kararlarına değinmek isabetli olacaktır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tatbik Zamanı ve Kapsamı
21.04.2021 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Etkin pişmanlık” başlıklı 192. maddesi; uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarını işleyen şahısların, yargı makamlarına yardımları karşılığında cezasının kaldırıldığı veya azaltıldığı özel düzenlemeyi içermekte olup, buna göre uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak eden ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran şahısların yaptığı yardımlar ve yardımların yapılma zamanı, faillerin yaptırımlarını ve hukuki durumlarını lehlerine etkilemektedir.

Bozmadan ve Uymadan Sonra Serbestlik
05.02.2020 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

Bu yazının konusunu; Yargıtay’ın bozma kararına uyduktan sonra ilk derece mahkemesinin veya bölge adliye mahkemesinin ne şekilde hareket edeceği, sanık aleyhine hangi durumlarda karar verip veremeyeceği, sanığın ifadesini hangi durumlarda alıp almayacağı oluşturmaktadır.

Ceza Muhakemesi Hukukumuzda Bir Uygulama Sorunu: Tutuklama
19.10.2017 / Av. Ertekin Aksüt

Ceza Muhakemesi Hukukumuzda tutuklama müessesesinin tatbiki sürekli tartışılmakta, bazılarına cömert, bazılarına ise olması gerektiği gibi, yani son çare olarak uygulandığı, bunun da eşitsizlik oluşturduğu belirtilmektedir. Bu yazıda tutuklamanın şartlarına değinilmeye, uygulamada yer alan sıkıntıların önüne geçmek adına, çözüm yolları gösterilmeye çalışılacaktır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) keyfi uygulamanın önüne geçmek amacıyla 5353, 6352, 6526 ve 6763 sayılı kanunlarla bazı değişiklikler yapıldığı, ancak bu değişikliklerin tatbikatta hiçbir iyileşmeye yol açmadığı görülmektedir. Yazıda bunun nedenlerine de yer verilecektir.

Avukatlık Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi
02.05.2020 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Ertekin Aksüt

Son günlerde; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun özellikle barolarda ve Türkiye Barolar Birliği’nde yapılacak seçimleri ilgilendiren hükümlerinin değiştirileceğine, hatta Avukatlık Kanunu’nun tümü ile yenileceğine dair haberlerin çıktığı görülmektedir. Bu haberlerin hemen ardından toplam 199 madde ve dört geçici maddeden oluşan “Avukatlık Kanunu Taslağı” adlı bir çalışma paylaşıldı, ancak bu Taslağa sahip çıkılmadı, Taslağın eski olduğu, gündemde olmadığı ve yapılması düşünülen düzenlemenin yürürlükte bulunan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu üzerinden gerçekleştirildiği de ifade edildi.