Blog

AYM’nin CMK m.141/1-a’da Öngörülen Tazminat Yolunun Tüketilmesine Dair İçtihat Değişikliği
22.11.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz, Av. Berra Berçik

Ceza Yargılamasında Temyize Başvuru Süresi ve Mahkemeye Erişim Hakkı
27.07.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Berra Berçik

CMK m.247/3’ün İptali Kararı Hakkında Değerlendirme
15.05.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Berra Berçik

Bireysel Başvurularda Verilen İhlal Kararlarının Objektif Etkisi
09.05.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Berra Berçik

SEGBİS’in Adil/Dürüst Yargılanma Hakkına Etkileri
25.04.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Berra Berçik