Beyza Kuver Stajyer Avukat

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2023)

Blog

Yargıtay Kararları Işığında Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik İçin Uyulması Gereken Usul
22.11.2023 / Stj. Av. Beyza Kuver