Prof. Dr. Ersan Şen Avukat

Öğrenim

Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Şen; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yüksek Lisansını, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü’nde doktorasını tamamlamış, Doçentlik ile Profesörlüğü ise, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanlarında olmak üzere İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı’nda elde etmiştir. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.

Şen; İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık mesleğine devam etmekte, ayrıca Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku derslerini vermektedir.

Öğrenim:

- Istanbul Üniversitesi, PhD (1994)
- Istanbul Üniversitesi, LL.M. (1989)
- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1987)

Diller:

- Türkçe
- İngilizce

Çalışma Alanları

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Ceza Hukuku Vergi Hukuku Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru İdare Hukuku Ceza İnfaz Hukuku

Blog

Kişinin Tarafı Olduğu Konuşmayı Rızasız Kaydetmesi
27.02.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Doğa Ceylan

Teknik Araçlarla İzleme Kararı Olmadan MOBESE’den Takip
26.02.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Tamer Bayraklı, Stj. Av. Hurşit Berkay Çalışkan

YCGK Kararının Görevi Kötüye Kullanma Suçu Bakımından Değerlendirilmesi
24.02.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Hurşit Berkay Çalışkan

Beraat Eden Sanığın Ödediği Vekalet Ücreti Katılana Yükletilebilir mi?
23.02.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Cem Serdar

Kentsel Dönüşüm Kanunu Değişikliklerinde Mülkiyet Hakkına Ölçüsüz Müdahale Riski
21.02.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Beyza Başer Berkün