Prof. Dr. İrfan Akın Danışman

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı′nda Doç. Dr. olarak faaliyet gösteren İrfan Akın, hukuk lisans eğitimini 1994-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi için Almanya′ya giden Akın, 2002 yılında "Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirketlerde Özel Denetim" isimli teziyle Universität zu Köln′den yüksek lisans derecesi almıştır. Yüksek lisans mezuniyetini müteakip aynı üniversitenin doktora programına kabul ederek 2002 yılında doktora çalışmalarına başlamıştır. 2006 yılında "Corporate Governance und Vorstandsvergütung" adlı tezini savunarak Universität zu Köln′den doktora unvanını almıştır. 2011 yılından itibaren Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı′nda faaliyet göstermektedir. İleri düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Blog

Dijital İçeriğin Oluşturulmasında Hak Devri ve Korunması
29.03.2022 / Doç. Dr. İrfan Akın