Seren Kutadgu Danışman

Seren Kutadgu, 15 yıllık şirketler hukuku ve yatırım tecrübesi kapsamında yerel ve uluslararası müvekkillerine enerji, maden, petrol, sağlık, havacılık, medya ve telekomünikasyon gibi regüle sektörler de dahil olmak üzere, otomotiv, taşımacılık, gıda, perakende sektörleri ile yazılım, siber güvenlik, e-ticaret, veri analizi, ödeme sistemleri gibi çeşitli sektörlerde hukuki danışmanlık sunmaktadır.
Seren Kutadgu’nun çalışmaları, asıl uzmanlık alanı olan Birleşme & Devralmalar, Yatırım Süreçleri ve Start-Up Yatırımları, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Proje Finansmanı ve Yeniden Yapılandırmalar, Rekabet Hukuku, Sözleşmeler, İş Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması alanlarında yoğunlaşmıştır.
Kariyeri boyunca, birçok Birleşme & Devralma projesini, ilk müzakerelerden kapanışa kadar yönetmiş, start-up şirketleri, bireysel yatırımcılar, holdingler ve aile şirketleri, ulusal ve çok uluslu şirketler, özel sermaye yatırım fonları, girişim sermayesi fonları gibi müvekkillere, hem alıcı hem satıcı hem de yatırımcı tarafında stratejik hukuki danışmanlık sağlamıştır.
Bunların yanında proje finansman süreçlerinde müvekkillerini bankalara karşı temsil etmiş, ortak girişim (joint venture) kuruluşlarında çalışmış, varlık devirleri, bölünmeler, birleşme ve devralma sonrası entegrasyon çalışmalarını yürütmüş ve kamu ihalelerinde müvekkillerine hukuki destek vermiştir.
Ayrıca, çeşitli ulusal ve uluslararası şirketlerin mevzuata uyum süreçlerini yönetmiş, şirket yeniden yapılandırmalarını gerçekleştirmiş, köklü aile şirketlerinden start-up şirketlerine kadar, hizmet verdiği müvekkillerinin tüm sözleşme altyapılarını oluşturmuş ve uyum süreçlerini yürütmüştür.
Son olarak, şirketlerin günlük işleyişleri içerisinde ihtiyaç duydukları hukuki konularda kendilerine danışmanlık sağlamakta ve şirketlerin yatırım ve ihale süreçlerinde imzalanması gereken hissedarlar sözleşmesi ve ihale sözleşmeleri, operasyon süreçlerinde akdettikleri tedarik, lojistik, kira, dağıtım, franchise, hizmet ve iş sözleşmeleri de dahil farklı sektörlerdeki ticari sözleşmelerin tasarlanması ve müzakerelerinde hukuki destek vermektedir.
Seren Kutadgu, iş yaşamı dışında uzun yıllar çeşitli Fransızca ve Türkçe tiyatro topluluklarında aktör olarak bulunmuştur. Plak koleksiyonu bulunmaktadır. Bir doğa savunucusu olarak, kurmuş olduğu “Doğadaki Çocuk” adlı gönüllü inisiyatifi ile dezavantajlı çocukları doğa ile buluşturan projeler geliştirmektedir. Aktif olarak iklim değişikliği ve doğanın korunması konularına ilişkin yazılar yazdığı www.ustukalsin.net adında bir blogu bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku Yatırım Süreçleri, Birleşme & Devralmalar

Blog