Haberler & Gelişmeler

Turizm Sektöründeki Hukuki Gelişmeler
09.02.2024 /

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Yürürlüğe Konulmasına Karar (Karar Sayısı: 8112) Verildi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı. Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle İşe Alınmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

İthalat Sektöründeki Hukuki Gelişmeler (2024/Şubat)
09.02.2024 /

1. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/4) Yayımlanmıştır. 2. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6) Yayımlanmıştır. 3. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3) Yayımlanmıştır. 4. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3) Yayımlanmıştır. 5. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2) Yayımlanmıştır. 6. Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 7. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) Yayımlanmıştır.

İthalat Sektöründeki Hukuki Gelişmeler (2024/Ocak)
02.02.2024 /

Söz konusu tebliğle Bulgaristan Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” tanımlı eşya ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanmıştır.

1.1.2024 ile 7.1.2024 Tarihleri Arasındaki Hukuki Gelişmeler
07.01.2024 /

Mevzuat değişiklikleri, yargı kararları ve milletlerarası andlaşmalar başlıkları altındaki hukuki gelişmeler.