SELECT * FROM expertise WHERE slug_tr = 'aile-miras-hukuku'

Aile ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

Büromuz Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki düzenlemeler ışığında; evlilik öncesi veya sırasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi için müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmasının yanı sıra, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, nafaka, soybağının kurulması, velayet ve vesayet ile Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren diğer uyuşmazlıklarda da mahkemeler nezdinde müvekkillerini temsilen dava süreçlerini yürütmektedir.