SELECT * FROM expertise WHERE slug_tr = 'kvkk-hukuku'

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca verdiğimiz KVKK hizmeti; uyum süreci, uyum sürecinin denetlenmesi, ilgili kişi başvuru süreçlerinin yönetilmesi, Kurul savunması ve Kurulun uyguladığı yaptırımlara karşı ilgili yargı merciinde itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesini kapsamaktadır.

Uyum çalışmalarına başlamamış olan müvekkillerimize uyum sürecine ilişkin hizmet vermekteyiz. Kişisel verilerin korunması hukukunun gereksinimleri doğrultusunda; uyum sürecini birlikte yürütmediğimiz müvekkillerimizin, uyum sonrası mevzuata uygunluklarının denetlenmesi, bu doğrultuda risk analizlerinin yapılması ve yönetişim çalışmalarının ölçümlenmesi, ilgili kişi başvuru süreçlerinin yönetilmesi çalışmalarını sürdürmekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından hakkında idari para cezası ve/veya idari yaptırım uygulanan gerçek ve/veya tüzel kişilerin itiraz ve dava süreçlerini yürütmekteyiz.