Blog

Berra Berçik

YAZARIN MAKALELERİ
Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler
05.01.2024 / Av. Berra Berçik- Stj. Av. Beyza Kuver- Stj. Av. Aleyna Zorlu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde 22.12.2023 tarihinde “Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler” başlıklı rehber yayımlanmıştır. Rehberde; mobil uygulamalarda mahremiyetin korunmasına yönelik mevcut ve potansiyel risklerin ele alınması ile akıllı telefonlar ve tabletlerde kullanılan mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti bakımından ilgili kişi ve veri sorumlusu niteliğini haiz aktörlere yönelik genel nitelikli tavsiyelerde bulunulmuştur. İşbu yazımız ile, hayatımızın önemli bir parçasını oluşturan akıllı telefonlar ile tabletlerde kullanılan mobil uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, yayımlanan rehber doğrultusunda ele alınacaktır.

Kişisel Verilerin Aksiyon Kameralarıyla İşlenmesinin GDPR ve KVKK Kapsamında Değerlendirilmesi
24.03.2023 / Av. Berra Berçik, Stj. Av. Şevval Ergün

Vücuda takılan kameralar gibi giyilebilir teknolojiler, mobil yapıları nedeniyle veri koruma açısından spesifik bir zorluk teşkil etmektedir. Vücuda takılan bir kamera, kullanıcıyı, yoldan geçenlerin kişisel verilerini yakalama olasılığı yüksek olan bir mobil gözetim sistemine dönüştürmektedir. Bu tür bir teknoloji, mikrofonlar ve/veya yüz tanıma teknolojisi ile birleştirildiğinde, veri koruma kaygısının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, video kaydı cihazın kendisinde veya bir harici diskte saklanıyorsa, kişisel verilerin kaybolması veya çalınması gibi ek bir risk de vardır.

KVKK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları ve Öngörülebilirliği
12.04.2022 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Berra Berçik

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 18. maddesinde 4 bent olarak düzenlenen kabahat fiillerinin karşılığında verilen idari para cezası alt ve üst sınırları, 2022 yılı itibariyle; aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda 13.391-TL ile 267.883-TL, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda 40.179-TL ile 2.678.863-TL, Kişisel Verileri Koruma Kurulu′nun kararlarının yerine getirilmemesi durumunda 66.965-TL ile 2.678.883-TL ve veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi durumunda 53.572-TL ile 2.678.863-TL aralığında belirlenmiştir.