Blog

Bihter Ece Turan

YAZARIN MAKALELERİ
Tutuklu ve Hükümlü Kişilere Tebligat Usulü
03.04.2024 / Stj. Av. Bihter Ece Turan

Bu yazının konusu hükümlü ve tutukluya tebligatın nasıl yapılacağıdır.

112 ve 155 Kayıtları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
20.03.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Biher Ece Turan

Çağrı merkezlerinde yapılan görüşmelerin delil olarak kullanılmasının hukuka aykırı olup olmayacağı 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Veri Paylaşımı ve Güvenliği başlıklı 22. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Çağrı merkezine yapılan aramalara ilişkin yazılı ve sesli kayıtlar, vaka adli soruşturmaya konu olduğunda, Cumhuriyet Başsavcılığı veya yetkili mahkemesince istenilmesi halinde ve idari soruşturmalarda görevli müfettişlere veya muhakkiklere verilir. Diğer soruşturmalarda soruşturmayı açan kurumun en üst amirinin yazılı talebi üzerine verilebilir”. İlgili Yönetmeliğe göre; adli soruşturma olduğunda, yetkili makamların talebi üzerine 112 ve 155 kayıtları adli makama verilir. Esasen bu Yönetmelik hükmüne ihtiyaç olmadan, konunun zaten yasa ile düzenlenmesi gerektiğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun m.160 ve m.161 gereğince, maddi hakikate ve adalete ulaşılabilmesi amacıyla 112 ve 155 acil çağrı hatlarına düşen kayıtların, yine bu kapsamda ambulansla hastaneye götürülen yaralıdan alınan ses kayıtlarının da delil olarak kullanılmasında hukuki bir sakınca bulunmamaktadır.

Arama, Elkoyma, Muhafaza Altına Alma ve Müsadere
20.03.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Biher Ece Turan

Arama, önleme araması ve adli arama olmak üzere iki tür olup, yazımızın konusunu adli arama oluşturmaktadır. Adli arama; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 116 ila 134. maddeleri arasında yer alan ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 5 ila 17. maddelerinde düzenlenmiş olup, Yönetmeliğin 5. maddesine göre adli arama; "Bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kağıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemidir".

Tebligat Kanununa Göre Yabancı Memlekette Yabancı Uyruklu Kişilere Tebligat Usulü
15.02.2024 / Stj. Bihter Ece Turan

“Tebligat, bir davaya ilişkin işlemleri, o davayla ilgili kişilere, kanunda belirtilen usule uygun olarak bildirme için yapılan bilgilendirme ve belgelendirme işlemidir”. Tebligat Kanunu’nda ve ilgili yönetmelikte tebligatın ne şekilde yapılması gerektiği (tebligat usulleri) ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Hukuki dinlenilme hakkının doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, tebligatın usulüne uygun yapılması önem arz eder.

Karar İncelemesi: Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçunda Kastın Tespiti
02.02.2024 / Stj. Av. Bihter Ece Turhan

Bu çalışmada; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 22.03.2023 tarihli, 2022/571 E. ve 2023/173 K. sayılı kararı incelenecektir.