Blog

Kadir Furkan Köroğlu

YAZARIN MAKALELERİ
Yeni Değişiklikle HAGB’nin Tatbikinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar
04.06.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Taner Akıncı, Av. Eren Polat Kutlu, Stj. Av. Kadir Furkan Köroğlu

Bu yazımızda; 8. Yargı Paketi kapsamında, Anayasa Mahkemesi’nin hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesini düzenleyen CMK m.231’in 5 ve devamı fıkralarının iptaline ilişkin kararı sonrasında, bu hükümlerin yerine geçmesi için yapılan değişiklikler 01.06.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, bu değişikliklerin uygulamada ne gibi sorunlara yol açabileceğine ve çözüm önerimize yer verilecektir.

CMK m.196/2’ye Göre İstinabe Yoluyla Sanığın Sorgusu
06.05.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Hasan Yılmaz, Stj. Av. Kadir Furkan Köroğlu

Bu yazımızda; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.196/2’ye göre, sanığın sorgusundan önce beyanını asıl mahkemesinde vermek isteyip istemediği sorulmadan istinabe yolu ile sorgu yapılıp yapılamayacağı ve bu şekilde sorgunun yapılması durumunda hangi hukuki sonuçların doğabileceği hususları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.04.2018 tarihli, 2017/1188 E. ve 2018/167 K. sayılı kararı ışığında değerlendirilecektir.

21.11.2023 Tarihli Yargıtay Kararı Işığında ByLock’un Delil Kuvveti
20.04.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Taner Akıncı, Stj. Av. Hasan Yılmaz, Stj. Av. Ozan Demirbaş, Stj. Av. Kadir Furkan Köroğlu

Bu yazımızda; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 21.11.2023 tarihli, 2023/17048 E. ve 2023/8966 K. sayılı kararı ışığında, telefonunda ByLock uygulaması bulunan kişinin, sırf bu uygulamanın cihazında yüklü olması sebebiyle örgüt üyeliği suçundan mahkum edilemeyeceği, uygulamanın yüklü olmasının mahkumiyete yeterli görülebilmesi için, yazışma içeriklerinin, uygulama rehberinde kayıtlı kişilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısının olup olmadığının ve bu yazışmaların da örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespitinin zorunluluğu değerlendirilecektir.

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı
27.03.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Av. Taner Akıncı, Stj. Av. Ozan Demirbaş, Stj. Av. Kadir Furkan Köroğlu

Bu yazımızda; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 66. ve devamı maddelerinde düzenlenen dava zamanaşımı kurumu, dava zamanaşımında sınırın belirlenmesinde hangi sistemin kabul edildiği ve dava zamanaşımının tespitinde suçun nitelikli hallerinin önemi ele alınacaktır.

Hakkında İstihbari Bilgi Bulunan Kişinin Üstü Önleme Araması ile Aranabilir mi?
26.03.2024 / Prof. Dr. Ersan Şen, Stj. Av. Hasan Yılmaz, Stj. Av. Kadir Furkan Köroğlu

Bu yazımızda; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 06.11.2018 tarihli, 2016/276 E. ve 2018/510 K. sayılı kararına konu olan, kolluğun elinde bulunan önleme araması kararına dayanarak, hakkında suç işlediğine dair istihbari bilgi bulunan birisinin üzerinde veya eşyasında arama yapıp yapamayacağı hususu, merci görüşlerine de yer verilerek değerlendirilecektir.

8. Yargı Paketi Taslağında Ceza, Ceza Muhakemesi, Ceza İnfazı Hukukunda Öngörülen Değişiklikler
16.12.2023 / Stj. Av. Hurşit Berkay Çalışkan, Stj. Av. Özüm Su Uzun, Stj Av. Ozan Demirbaş, Stj. Av. Doğa Ceylan, Stj. Av. Kadir Furkan Köroğlu, Stj. Av. Hasan Yılmaz

Bu çalışmamızda; 8. Yargı Paketi olarak da adlandırılan, Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı ile ceza ve ceza yargılaması hukukuna ilişkin, mevzuatta yapılması öngörülen değişiklikler, kanun maddelerinin mevcut halleri ile karşılaştırma yapılarak açıklanacaktır.