Blog

Tuncay Yılmaz

YAZARIN MAKALELERİ
Kambiyo Senedine Özgü Haciz Yolu İle Başlatılan İcra Takibine Karşı Borca Ve İmzaya İtiraz Ve Kambiyo Senedinden Kaynaklı Menfi Tespit Davaları
16.06.2022 / Av. Tuncay Yılmaz

Kambiyo senetleri, temel bir borç ilişkisine istinaden düzenlenen fakat bu temel borç ilişkisinden bağımsız olarak kayıtsız ve şartsız ödeme taahhüdünü içerir belgelerdir. Alacaklı olan taraf gerek senedin ispat gücü ve gerekse de 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nu 167 vd. maddelerinde kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda tanınan takip kolaylığı nedeniyle alacağına daha kolay ulaşabilmektedir.