Dr. Erkan Duymaz Danışman

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecesini kamu hukuku alanında Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden almıştır. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör hukukçu olarak çalışmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi SBF Hukuk Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları alanlarında dersler vermektedir. Duymaz ayrıca Avrupa Konseyinin Türkiye’de yürüttüğü çok sayıda projede danışmanlık yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Çalışma Alanları

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Blog

AYM’nin CMK m.141/1-a’da Öngörülen Tazminat Yolunun Tüketilmesine Dair İçtihat Değişikliği
22.11.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz, Av. Berra Berçik

AYM’nin Şerafettin Can Atalay (2) Kararı ve Kararın İnfazı Sorunu
08.11.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz, Stj. Av. Hasan Yılmaz, Stj. Av. Özüm Su Uzun

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Gereğinin Yerine Getirilmesi
08.11.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz

Adli Kontrol Tedbirinin Kuvvetli Suç Şüphesine Dayanması Zorunlu mudur?
09.10.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz

İHAM Büyük Daire’nin “ByLock Kararı” Nasıl Yorumlanmalı?
28.09.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz