Dr. Erkan Duymaz Danışman

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecesini kamu hukuku alanında Jean Moulin Lyon III Üniversitesinden almıştır. 2015-2017 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde raportör hukukçu olarak çalışmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi SBF Hukuk Bilimleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak olarak görev yapmakta, anayasa hukuku ve insan hakları alanlarında dersler vermektedir. Duymaz ayrıca Avrupa Konseyinin Türkiye’de yürüttüğü çok sayıda projede danışmanlık yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Çalışma Alanları

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Blog

Bireysel Başvuru Süresinin Hesaplanmasında “UYAP’tan Öğrenme”
22.05.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz

Yaşam Hakkına Müdahalelere Karşı Caydırıcı Cezalar Uygulama Yükümlülüğü
05.04.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz

Adli Kontrol Tedbiri Nedeniyle Tazminat
28.02.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz

Adil/dürüst Yargılanma Hakkı Bakımından Lehe Delillerin Araştırılmaması ve Dikkate Alınmaması Sorunu
24.02.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun ByLock Kararları
02.02.2023 / Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Erkan Duymaz